Napravi Sam Logo

Izrada električne gitare (III dio)

Kategorije

07.07.2007
 

Tijelo gitare izrađuje se prema nacrtima ukoliko želite kopirati poznate svjetske brandove. Ukoliko pak želite vlastiti izgled prema vašoj zamisli, možete to napraviti ali treba poštivati određena pravila. To se prije svega odnosi na dimenzije hardwarea (dijelova gitare) koji imaju standarde.

 

Tijelo gitare najlakše je napraviti od suhog drveta (max 12 % vlage u drvu). Najpogodniji je orah, joha (jalša) lipa, jasen. Nisu pogodna teška drva (bukva, hrast, ili egzotična drva) jer je onda gitara teška i nepodesna za držanje kod sviranja.

 

Najprije se skroji na kartonu željeni oblik, te se  iz jednog ili više komada izrezuje tračnom ili ubodnom pilom tijelo u grubom obliku, pazeći da je izrezani komad za oko 1 cm veći, kako bi se brušenjem dobio točan željeni oblik.

 

Rupe za magnete, elektroniku, te utor za spajanje sa vratom najbolje je izrezati električnom glodalicom sa šablonom, a može se ubodnom pilom ili dlijetom.

 

Debljina tijela gitare nije kritična ali nebi smjera biti tanja od 40 mm, ukoliko nema mehanizam za vibrato efekt (tremolo). Ukoliko želite taj efekt onda je minimalna debljina tijela 45 mm.

Tijelo se nakon rezanja fino obrađuje brusnim papirom, ručno ili strojno, a finišira se lakiranjem ili politiranjem.

Detaljne upute prema vašim željama za bilo koju operaciju izrade gitare sa svim nacrtima i pojedinostima, na vaš zahtjev poslat ću E-mailom.