Napravi Sam Logo

O elektromotorima - jednofazni asinkroni motor

Kategorije

14.06.2007

JEDNOFAZNI ASINKRONI MOTORI

Mali potrošači se zbog ekonomskih razloga priključuju jenofazno te je potreban jednofazan motor koji se gradi do 1 kW.

   

ASINKRONI MOTORI

 

Mali potrošači se zbog ekonomskih razloga priključuju jednofazno. Za potrebe raznih strojeva koji imaju motore služe se jednofaznim motorima. Ti motori su uglavnom snage do 2 KW.Za pokretnaje jednofaznog asinkronog motora služi pomoćna faza koja je upletena u dio statora. Glavni ili radni dio namotaja Ir zauzima ostali dio statora. U pomoćnu fazu ubacuje se kondenzator koji izaziva fazni pomak a time i stvara okretno polje za potezni momenat motora. Pomoćna faza Ip radi samo kod pokretanja, dok se u radu motora isključuje kad isti dobije punu brzinu vrtnje.

 

 

 

Shematski prikaz spoja jednofaznog asinkronog motora sa pomoćnom fazom za start