Napravi Sam Logo

Akumulator

Kategorije

15.05.2007
 
Za siguran start, potreban je uvijek spreman akumulator
 
Spremili smo se na izlet subotom, natovarili automobil raznim stvarima, roštilj, šator, djeca nestrpljivo čekaju polazak.
Sve je gotovo. smjestili smo se udobno na sjedišta, vozač sjeda za upravljač, kontakt...krc...krc.., što je pa jučer sam sve prekontrolirao.
Dakle sve je spremno bilo osim akumulatora.
Ali zašto uvijek zakaže kad je najpotrebnije.
Da, akumulator mora biti uvijek spreman. Što je akumulator, kako radi i što učiniti da nas neugodno ne iznenadi.
Akumulator je uređaj koji kemijsku energiju pretvara u električnu kojom starta automobilski motor, napaja električne uređaje .
Akumulator je napunjen koncentriranom sumpornom kiselinom koja u spoju sa olovnim pločama stvara električni napon kemijskim putem.
Akumulator je obično napona 2,2 do 2,6 V po ćeliji. Obično 12 V akumulator ima 6 ćelija, što znači da napunjen mjeri 12 - 15 V. Uređaj koji se brine da akumulator uvijek bude napunjen do određene granice a to je oko 13 V, je alternator ili kod starijih tipova automobila dinamo.
Alternator je izvor istosmjerne struje koji je spojen sa radilicom motora i njegovom vrtnjom puni akumulator. Da se akumulator ne prenapuni, brine se regulator napona (regler) koji komparira napon na akumulatoru, i suvišno punjenje provodi na masu.
Ukoliko se akumulator ne puni pravilno doći će do ispražnjenja, a to znači ako napon po ćeliji padne ispod 1.8 V, akumulator je prazan. Međutim, pa mjerio sam napon akumulatora i on iznosi 12, 3 V. Da, ali bez opterećenja, tako da običnim voltmetrom nemožemo sa sigurnošću ustanoviti loše stanje akumulatora.
Evo kako ćemo ustanoviti dali je prilikom startanja kriv akumulator ili elektropokretač (anlaser).
Upalimo duga svjetla i startamo elektropokretač. Ukoliko se svjetla ugase, znak da je akumulator prazan, ukoliko je elektropokretač slab, svjetla će se za nijansu oslabiti ali se neće ugasiti.
Ako imamo slab akumulator, pogotovo zimi, prije startanja upalimo svjetla na 2 - 3 sekunde.
Time će se u akumulatoru pokrenuti elektro-kemijski proces i automobil će lakše upaliti.
Prilikom paljenja, ugasimo svjetla, radio aparat, grijač stakla, dakle sve uređaje koji troše struju.
Naročito pazimo da u automobilu ne ostavimo upaljen radio, jer će se preko noći isprazniti.
Najveći potrošač u automobilu je grijač stakala i sjedala, pa ih treba isključiti kada to nije potrebno.