Napravi Sam Logo

Alarmi - zaštita vaše imovine

Kategorije

23.04.2008
 
Danas je cijena imovine visoka, rizici veliki, a oprema za zaštitu imovine nije pretjerano skupa.
 
Alarmni sustavi o kojima ću ovdje govoriti (skraćeno Alarmi) mogu se podijeliti na 2 velike skupine:
 
 Protupožarni alarmni sustavi-
 
Štite ljude i imovinu od požara.
 
Uređaji uza pravovremenu indikaciju i dojavu otkrivaju prisustvo čestica dima koja prolazi kroz ionizacijsku komoru.
Prisustvo dima u komori aktivira alarmni sustav.
Drugi sustav je baziran  na fotoelektričnom impulsu koji detektira zraku plamena i tako se uključuje.
 
Ti sustavi se napajaju iz mreže ili punjivih baterija, na način, ako je mreža pod naponom, koriste se njome, a ako ispadne automatski se prebacuje na Baterije (UPS system).
Uređaj je konstruiran da se oglašava snažnim sirenama (do 100 dB jačine signala).
 
Senzore za dim i vatru ne treba postavljati u kuhinju, jer ga štednjak može lažno aktivirati.
 
Protuprovalnički alarmni sustavi-
 
Zaštita ljudi i imovine od neželjenih osoba koje se hoće domognuti na lak način vaše imovine..
Postoje vrlo jednostavni alarmi koje mogu instalirati sami vlasnici, sve do pravih sustava koje postavljaju stručnjaci.
 
Ti alarmi rade na 2 osnovna načina
 
- uključuju alarm zvučnim signalom, (sirenom)
 
- detektiraju pokrete unutar i izvan objekta
 
Ti alarmi mogu se spojiti na GSM mobilni telefon, na postaju Policije ili na Satelitski GPS sustav.