Napravi Sam Logo

Autogeno zavarivanje

Kategorije

03.10.2007
Za razliku od elektrolučnog zavarivanja, ovdje se radi o zavarivanju omogućenom stvaranjem visoke temperature pomoću smjese plinova.
 
Zapaljivi plin acetilen, potpomognut komprimiranim kisikom, dobro odmjerenim omjerom, stvara temperaturu oko 2500 stupnjeva koja tali žicu za varenje i okolni metal.
Pošto elektro-zavarivanje nije podesno za tanje materijale, kao npr. limove, tanje profile, uporablja se autogeno zavarivanje.
 
Komplet za zavarivanje sastoji se obično od 2 čelične posude, u jednoj je komprimirani acetilen a u drugoj kisik pod visokim pritiskom.
 
Pomoću sustava ventila i crijeva, ti plinovi se miješaju i kad se zapale gore te stvaraju veoma visoku temperatuiru.
Omjer acetilena i kisika se mora pravilmno dozirati, u protivnom se ne dobiva odgovarajuća temoeratura.
 
Pravilno doziranje plinova može se ustanoviti po tome kada je mlaz plamena kratak , na izlazu iz malznice plavkast i ako nema dima.
Ukoliko je previše acetilena, plamen je dugačak i dimi se a ako je previše kisika, plamen je previše crven.