Napravi Sam Logo

Automatika za neprekidno punjenje auto akumulatora

Kategorije

29.10.2007
Nema ništa goreg od praznog akumulatora.
Da stvar bude gora, obično je prazan kad nam se najviše žuri.
 
Ovdje ću opisati još jedan tip punjača akumulatora koji djeluje potpuno automatski.
Ima određenu prednost prije ranije opisanog, a to je da njime možemo puniti potpuno prazan akumulator. Nedostatak mu je da njime nemožemo regulirati struju punjenja, ali to i kod praznog akumulatora nije ni bitno.
 
Na slici ispod je principijelna shema automatike punjača koja je pridodana punjaču akumulatora.
 
Sklopka S se uključuje ako je akumulator ispražnjen ispod 11 V
Dakle sklop koji ću opisati sastoji se od IC NE 555 što je u stvari komparator i brojač, te se koristi u krugovima gdje se nešto uspoređuje, broji. Usim tog IC koji je vrlo jeftin (9 Kn), ima još par pasivnih elemenata, 2 promjenljiva otpornika, par kondenzatora, zener dioda.
Dođe li do pada napona na akumulatoru ispod 12 V (regulira se ručno), proradi komparator unutar IC, te preko nožice 3 poteče struja i aktivira relej.
Relej je svojim ulaznim kontaktima priključen direktno na mrežu 220 V. Tog momenta počinje punjenje konstantnom strujom koju može dati punjač.
Kod završenog punjenja od cca 13,8 V (namjestimo ručno), proces završava jer je komparator preko nožice 6 dobio signal i isključio relej.
Relej je mali 12 V sa kontaktima do 16 A.
Sklop može trajno biti uključen i priključen na punjač, jer u svom radu ako je isključen ne troši struju.
Ukoliko se radi o potpuno ispražnjenom akumulatoru, dakle ako mu je napon ispod 12 V, sklop neće proraditi jer mu komparator neće uključiti relej. Zato je na shemi prikazana  sklopka koju uključimo i njome zaobiđemo automatiku. Dok akumulator postigne napon 12 V, sklopku isključujemo i automatika dalje obavlja svoju ulogu.
Pločicu možemo ugraditi u kutiju punjača, ili kao dodatnu kutiju koja se onda serijski spaja sa punjačem. Pločica je veličine 5 x 6 cm, pa će stati u kutiju punjača.
Sklopku za bypas punjača izvedemo na prednju ploču punjača.
POZOR! Kroz sklopku protječe mrežni napon 220 V pa njeni kontakti nesmiju biti u galvanskoj vezi sa ručicom sklopke!
 
Preporučujemo