Napravi Sam Logo

Automatski punjač auto akumulatora

Kategorije

18.05.2007
Tijekom zime akumulator radi u nepovoljnijim uvjetima, često gubi kapacitet. Ukoliko još duže stoji u automobilu, treba mu automatski punjač
Zimi dok temperatura padne, aktivnost akumulatora se smanjuje, pošto hladnoća negativno djeluje na njegov kapacitet. Hladan motor je teže pokrenuti a akumulator tada trpi dodatne napore.  Ukoliko je akumulator poluprazan, nakon par pokušaja startanja, on će se potpuno isprazniti.
Da nebi do toga došlo, potreban nam je automatski punjač, koji će stalno biti priključen na polove akumulatora. Čim napon padne ispod 12 V, proradi komparator u elektronici i punjenje automatski počinje. Kad se akumulator napuni na određeni napon (obično 13,8 V, )punjenje prestaje.
 Kako radi automatika na punjaču?
Krug punjača čini transformator, grec ili diode te Elektrolitski kondenzator velikog kapaciteta (4700 - 10 000 uF). Struja punjenja se podešava trimerom P1. Sa vrijednostima iz ovog punjača, otprilike se puni sa 5 A. Strujni generator djeluje na način da bi  T1 bio provodan, napon baze na njemu mora biti za 0,7 V niži od napona na emiteru. Napon baze na T1 podesi se trimerom na željenu vrijednost dok struja kroz R10 prolazi i stvara pad napona. Kad se stvore uvjeti da je napon na bazi T1 veći od 0,7 V, tranzistor T1 zatvara pa ni T2 i T3 nisu provodni. Na taj način zatvaranjem T3 struja punjenja se smanjuje na minimalnu vrijednost. Tranzistori T1, T2 i T3 čine serijski stabilizator napona, dok se željeni napon kod kojeg prestaje punjenje regulira Trimerom P2.
Dioda D3 ima važnu ulogu zaštite akumulatora od reverznog priključka. Ako zamijenimo polove na priključku, D3 će provesti i doći će do pregaranja osigurača F2 od 6,3 A. Ta dioda mora biti jaka, da izdrži struje do 15 A.
 
Postupak izrade.
Ispravljačke diode ili grez montirati na hladnjak ili metalni dio kućišta. Otpornik 0,22 Ohm mora biti minimum 10 W, najbolje ga je izraditi od otporne žice (cekasa) i vrijednost mu odrediti Ohmmetrom. Taj otpornik postaviti isto van pločice jer se dosta zagrijava. Na hladnjak se montira i tranzistor T3., s time da se kućište (kolektor) izolira od hladnjaka.
Štampana pločica mora biti podebljana tinolom pogotovo oni dijelovi kojima teku veće struje.
 
Podešavanje punjača.
 
Nakon provjere dali je sve spojeno kako treba, uključimo punjač u mrežu. Priključimo voltmetar, te trimerom P2 podesimo izlazni napon na 13,8 V. Trimer P1 podesimo na željenu struju, što ćemo ustanoviti po sijalici 12 V /21 W. koju paralelno priključimo na izlaz. Kod najmanjeg otpora trimera, sijalica će najjače svijetliti.
Ukoliko nemate ampermetar, željenu struju punjenja ćete podesiti na slijedeći način:
Na spoju nožica R10 mjerite napon i okrećite P1. Uz Ohmov zakon U=R10xI. dobit ćete željenu struju.
Dakle, akumulator čće se puniti konstantnom strujom iazbranom pomoću P1 sve dok napon na njemu ne dosegne 13,8 V. Nakon toga tranzistor T3 će se zakočiti i punjenje će biti svega nekoliko mA, tako da akumulator netrebate skidati sa punjača. Jedino, možete skinuti čepove i  minus klemu da se ne ošteti dioda u alternatoru kod punog punjenja.
Sve ostalo prepustite automatici i elektronici. Vaš akumulator će vas ujutro dočekati pun.
Želim vam sretnu i ugodnu vožnju.