Napravi Sam Logo

Biciklom u prirodu!

Kategorije

27.04.2008
 
U današnje doba sve skuplje energije, bicikl kao prijevozno sredstvo za posao ili rekreaciju, dobiva ponovno na upotrebi.
 
 
Bicikli danas imaju uglavnom rekreativnu namjenu, nekome služe i kao dodatno prjevozno sredstvo u gradu.
 
Nažalost, biciklističkih staza u urbanim sredinama u odnosu na broj bicikala nije zadovoljavajuć.
 
Vožnja pak van obilježenih biciklističkih staza opasno je, naročito za djecu.
Bicikala ima raznih kvaliteta i cijena od onih za svaki dan već od 300 Kn pa sve do profi od karbonatnih vlakana do 10.000 EUR.
Ipak mislim da je za prosječnu uporabu i uvjete koji će nas zadovoljiti dobar bicikl za 700 Kn čisto dobar.
Pod tim podrazumijevamo bicikl sa najmanje 12 brzina, kvalitetnim mjenjačima i dobrim okvirom.
 
Pritom još treba uzeti u obzir da bicikl mora biti što laganiji, a to uvjetuje i poskupljenjem, Obično su takovi bicikli iz alu legure ili karbonatnih vlakana.
Sami trebamo procijenit koliko novca možemo izdvojit za tu rekreaciju.
 
Međutim, bicikl treba održavati, držati čist i uvijek spreman za akciju.
 
Treba ga držati na suhom mjestu, uvijek očišćenom od prašine, blata, nečistoća i masnoća.
Tako će izdržati jako dugo.
Najosjetljivi dijelovi bicikla su gume, užad za kočnice (sajle), špice za ugađanje centra kotača i poluga pedale, te pogonski lanac.
Pogonski lanac te osovine pedala, sajle i osovine kočnica trebamo podmazivati i čistiti od prašine.