Napravi Sam Logo

Budite majstor - saznajte nešto osnovno o drvu!

Kategorije

27.01.2008
Drvo je najrašireniji, najljepši i najmenitiji  materijal.  Lako je  za obradu, postojano je na oštećenja, trajno je na atmosferske utjecaje.
Nije zato teško odgovoriti zašto se i manje vični majstori upuštaju u rad sa njime.
 
Drvo je higroskopan materijal i prije obrade treba mu vlagu svesti na optimalnu mjeru.
 
Vlaga je u drvu trajan elemenat, ali je najbolje ako je relativna vlaga od 5 - 8 %.
Sušenjem drva spriječavamo bubrenje vlage u njem, koje uzrokuje vitoperenje i pucanje.
 
Također se smanjenjem vlage spriječavaju mikroorganizmi koji ga nagrizaju i smanjuju mu trajnost.
Nekada se drvo prije sušenja namakalo u vodi. U pore drva ulazila je voda i istiskivala škrob i sok.
 
Sušenjem se je voda iz drva isparivala i time je drvo dobilo na kvaliteti.
 
Danas se drvo umjetno suši u sušarama za svega nekoliko dana, ipak prirodno drvo sušeno prirodnim putem nekoliko godina je nezamjenjivo za kvalitetan proizvod.
Drvo da bi se zaštitilo od utjecaja atmosfere, štiti se raznim umjetnim premazima koji ga štite od organskih i anorganskih tvari koje ga nagrizaju i tako mu smanjuju trajnost,
 
Osnovni oblici od drva koje danas koristimo za obradu moižemo podijeliti u 6 osnovnih pojavnih oblika.
 
 - Furniri su tanke ploče koje su oštrim sječivima oljuštene sa debla deva. Od njih se izrqađuju šperploče, te oblažu panel ploče. Proizvodi se od tvrdih i mekih lišćara našeg podneblja kao i od egzotičnih vrsta.
 
Debljina listića furnira je od 0,6 - 1,8 mm.
 
 - Šperploče su u stvari ljepljeni listići furnira u više slojeva unakrsno.
Uvijek se lijepe tako da je broj slojeva neparan.. Šperploča je univerzalni materijal, a izrađuje se kao i furnir iz raznih običnih i plemenitih vrsta drva.
 
 - Lignoton ploče su materijali lijepljeni umjetnim smolama i stisnute pod jakim prešama.. Vrlo su tvrde . a danas je njihovu proizvodnju potpuno istisnula plastika.
 
 -Panel ploče u kućanstvu zamjenjuju daske .
Lakše su od prirodnih dasaka, ne vitopere se i ne pucaju, Izrađuju se lijepljenjem letvica i umetanjem manje kvalitetnog drva, te se pod velikim pritiskom stvaraju čvrste površine. Površine se prekrivaju furnirom te se iz njih izrađuje namještaj.
 
 - Iverice su ploče današnjice zbog jednostavnosti izrade, cijene te mnogobrojnih primjena.
Za razliku od panel ploča, one su u stvari sastavljene od prešanih otpiljaka, piljevine, dodataka za čvrstoću te ljepila, i takve se u raznim debljinama prešaju pod vrlo visokim pritiskom.
Dolaze u debljini od 8 - 35 mm.
Služe za izradu namještaja i svih proizvoda koji ne dolaze u dodir s vodom.
Naime, iverica ako se namoči, piljevina popušta i raspada se.
 
 - Lesonit ploče se izrađuju od ostataka drva koje se usitnjava i rastavlja u drvena vlakna.
Ljepilom se miješa ta smjesa i prešanjem se dobivaju ploče koje su s jedne strane glatke a s druge hrapave kako bi se bolje lijepile uz panel, daske, ivericu.