Napravi Sam Logo

Bušenje rupa u betonu

Kategorije

20.05.2007
Ako želite izbušiti rupu u betonu udarnom bušilicom
Bušenje rupe u betonu, zidu, može predstavljati poteškoću ako se ne držimo određenih pravila.
Vibracijsku bušilicu UVIJEK držati za rukohvat i pomoćnu ručku, a nikad jednom rukom. Ako bušimo u podu, dakle okomito na podlogu, bušilicu držati pod pravim kutem i ne pritiskati je . Ona mora bušiti snagom vlasite težine. U protivnom, ako je tiskamo na podlogu, smanjit ćemo snagu udarnog čekića i hod čekića - udarne poluge na svrdlo. Istovremeno će se zagrijavati namotaji statora, pa će se bušilica jako zagrijavati, pa i pregorjeti. Svrdlo, pogotovo ako je većeg promjera će oštetiti ranije vidija reznu površinu, a svrdla baš i nisu jeftina.
Ako posjedujemo amaterske beton - čekić - udarne bušilice, one jeftine da ne reklamiram prodavače, takve bušilice nisu opremljene kvačilom, odnosno uređajem kojim se podešavajući silu okretaja može ograničiti bušenje.
Takve jeftinije bušilice imaju snagu oko 500 - 1000 W, pa če nailaskom svrdla među krupniji kamen u betonu, ili još gore armaturu,  zaokrenuti cijelo tijelo bušilice i mogu vam ozlijediti ruku ili  tijelo. Ako je držimo blago u ruci bez suvišnog pritiskanja, to ćemo puno bezbolnije izbjeći.