Napravi Sam Logo

Centralno grijanje i ekspanzijska posuda

Kategorije

13.07.2007
 

Mnogi korisnici centralnog grijanja niti ne znaju čemu koristi ekspanzijska posuda.

 

 

Ekspanzijska posuda je zatvorena čelična posuda oblika debelog diska zapremine obično do 50 lit.

Te posude služe da se kompenzira istezanje vode u zatvorenom sustavu centralnog grijanja. Prilikom zagrijavanja vode u zatvorenom sustavu centralnog grijanja, voda širi zapreminu otprilike za oko 5 % pri 80oC. To istezanje dovodi do povećanja tlaka te se vrši prelijevanje vode iz cijevi u ekspanzijsku posudu. Posuda sadrži membranu a s druge strane je posuda napunjena dušikom N2. Pošto se tlak širi, djeluje na membranu, koja se potiskuje i tako drži izjednačen tlak vode u cijevima centralnog grijanja.

Poslije ohlađivanje vode, tlak popušta, a dušik se dekomprimira i tako tjera vodu natrag u cijev. Sve se to događa bez prisustva zraka, pa se sprječava korozija unutar ekspanzijske posude.

Posuda se montira na povratni vod blizu peći gdje se zagrijava voda..

Ukoliko primijetimo da tlak u sustavu centralnog grijanja jako varira, znak je da je oštećena membrana, pa je treba zamijeniti.