Napravi Sam Logo

Centralno grijanje i odabir energenta

Kategorije

04.05.2007
 
Centralno grijanje predstavlja osnovnu potrebu suvremenog kućanstva
 
Centralno grijanje, odnosno njegova instalacija zahtijeva znanje, iskustvo, alat i vrijeme, međutim dosta si možemo sami pripomoći.
 
Osnovna predradnja pri projektiranju centralnog grijanja je plan grijaćih mjesta te razvod instalacija.
 
Najprije ću napomenuti da ukoliko želimo tzv podno grijanje kao alternativu, takav zahvat treba izvesti već prije završetka podova.
 Naime, pošto podno grijanje nije osnovno grijanje već pomoćno, odnosno dodatno, cijevi se postavljaju u pod, odnosno betonski estrih.
Poslovi oko instalacija i postave grijaćih tijela, počinju sa odabirom goriva kao izvora topline.
Postoje 6  osnovnih vrsta goriva koje može koristiti kućanstvo:
 
1. Prirodni plin
 
 Najčišći, najjeftiniji, najelegantniji  energent koji se danas koristi.
Međutim, tu postoji prepreka ukoliko na određenom području ne postoji plinska mreža
 
2. Gradski plin
 
 Uglavnom se koristi kao produkt prerade nafte, te je uglavnom distribuiran u velikim gradovima koji nemaju distribuciju prirodnog plina ili kao alternativa
 
3. Loživo ulje
 
 Sve se  više potiskuje iz uporabe, jer je situacija na svjetskom tržištu nafte svaki dan sve lošija, a cijene loživog ulja polako rastu, pa takav način grijanja više nije ekonomičan
 
4. Ugljen
 
 Prije 20-ak godina nezamjenjiv energent, međutim zbog zagađenja zraka i atmosfere, te nedostatka dovoljnih količina ugljena u prirodi, polako izlazi iz uporabe
 
5. Drva
 
Konvencionalnan način grijanja, koji zbog iskorištavanja šuma prijeti ekološkoj neravnoteži u prirodi, te se polako napušta u urbanim sredinama. Uglavnom se pretežno koristi u selima i manjim sredinama.
 
Način izvedbe instalacija centralnog grijanja u biti ne ovisi bitno o energentu, osim o vrsti peći koje se snabdijevaju gorivom, princip grijanja ostaje isti.