Napravi Sam Logo

Čuvanje namirnica?

Kategorije

18.05.2008
Svježe meso je lako kvarljiva roba pa treba znati kako ga sačuvati od kvarenja.
 
Čuvanje namirnica u hladnjaku, pogotovo svježeg mesa važna je stvar za dobro održanje i zdravu prehranu.
 
Mesa ima više vrsta, raznih pokvarljivih karakteristika pa treba svakoj vrsti posvetiti posebnu pažnju.
 
 - Riba - Mokru ribu obavezno osušiti ubrusom i čuvati je na hladnom. Najbolje je ribu držati u hladnjaku u hermetički zatvorenoj posudi, i to u najhladnijem dijelu hladnjaka.
 
 - Perad - vrlo lako pokvarljiva vrsta mesa u kojima se vrlo brzo razvijaju štetne bakterije pa može doći do trovanja salmonelom. Meso lagano zamotano možemo držati u hladnjaku, nakon ztoga obavezno pripremiti za obradu.
 
 - Crveno i ostalo meso - meso se može držati u hladnjaku jedan do tri dana ovisi o vrsti i pakovanju.Svaka se vrsta mesa mora držati u odvojenim hermetički zatvorenim posudama.
Kuhano meso može izdržati najviše 1 do 2 dana.
 
 - Mlijeko i mliječni proizvodi - Maslac, masti i sirevi te prerađevine od mlijeka drže se u hladnjaku najduže 2 dana.
Trajno mlijeko i ukiseljeni proizvodi (jogurt, sir, vrhnje) mogu se držati više dana.
 
Mliječni proizvodi se drže u poklopljenim posudama kako nebi navuklo mirise ostalih namirnica.