Napravi Sam Logo

Da li je isključeni stroj uvijek bezopasan??

Kategorije

14.11.2008
Strojevi i alati se uključuju raznim sklopkama i prekidačima.
No, dali isključena mašina predstavlja ipak opasnost?
 
Većina ljudi koji se sreću sa električnom energijom znaju na kojem principu radi rasvjeta.
Dakle, uključena sklopka, prekidač, znači da je spojen električni krug u seriju sa sijalicom i da ona tada svijetli.
 
Dakle, kažemo da je električna sijalica pod naponom električne mreže.
Isključivnjem sklopke, fazni vodič se prekida i sijalica nema napona.
 
 
To je tako u fiksnim priključcima. Međutim, strojevi i alati su priključeni na mrežu preko utikača koji se mogu prikljkučiti na dva načina:
Jedan način je da se u zidnu priključnicu priključi faza na fazu, ili okrenuto.
 
Stroj će uvijek imati napon za rad, ali će potencijal faze uvijek ostati na prekidaču stroja, ovisno kako je utikač okrenut.
 
Zato, treba biti uvijek na oprezu, jer iako stroj ne radi, postoji smrtno opasan napon na kontaktima njegova prekidača.