Napravi Sam Logo

Da li je nekretnina zaista vaša?

Kategorije

26.03.2008
Nakon što ste kupili stan, kuću, vikendicu ili zemljište, uredno potpisali kupoprodajni ugovor, isplatiti prodavaocu dogovorenu sumu, nekretnina još uvijek nije vaša.
 
Ne zaboravite!
 
Pravo vlasništva se ne stiče potpisom kupoprodajnog ugovora i isplatom dogovorene svote.
 
Da bi stekli pravo vlasništva u zemljišnim knjigama, morate izvršiti upis prava na nekretninu.
 
Nadležni općinski sud na temelju potpisanog ugovora o kupoprodaji, te plaćanjem pristojba u Poreznoj službi, izdaje nalog Zemljišnoj službi da se pravo vlasništva upisuje u dokumente o vlasništvu.
 
Nakon što ste sve te papire bilo da su originali( preporuča se ovjerena kopija), predali zemljišno knjižnoj službi (gruntovnici), sud donosi rješenje kojima dopušta upis prava vlasništva.
 
Sve u svemu nije teško, ali treba znati.
 
I još nešto. Ukoliko vaš kupoprodajni ugovor ne sadrži Tabularnu izjavu (clausula intabuland), kojima prodavatelj tvrdi svojim potpisom da ste mu namirili dogovorenu cijenu, tu izjavu morate kupiti kao posebni obrazac, te je ovjeriti kod javnobilježničke ustanove.
 
Tom se izjavom ovlašćuje kupac od strane prodavaoca da može u njegovo ime i za svoju korist izvršiti prijenos vlasništva bez suglasnosti prodavatelja.
 
Istovremeno prodavalac tvrdi svojim potpisom da je novčana transakcija izvršena te da nema više potraživanja.