Napravi Sam Logo

Darovni Ugovor.

Kategorije

30.08.2008
 
Sklapa se kad osoba A želi darovati nekretninu osobi B ili više njih pojedinačno.
 
Primjerak Darovnog Ugovora dajem u slijedećem obliku.
 
 

 

 

(Ime i prezime, JMBG, adresa) (u daljnjem tekstu: Darovatelj)

i

(Ime i prezime, JMBG, adresa) (u daljnjem tekstu: Obdarenik)

 

sklopljen je u  _________, dana _____________ slijedeći

 

 

UGOVOR O DAROVANJU STANA

 

 

Članak 1.

 

Darovatelj je vlasnik trosobnog stana u ____________________, a koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaone s WC-om, predsoblja i blagovaonice u ukupnoj površini od _______ m².

 

Članak 2.

 

Darovatelj daruje - daje bez protučinidbe Obdareniku, a Obdarenik prima sa zahvalnošću, nekretninu - stan iz članka 1. ovoga Ugovora.

 

U posjed darovane nekretnine - stana Obdarenik stupa odmah.

 

Članak 3.

 

Darovatelj daje suglasnost Obdareniku da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja nekretninu - stan iz članka 1. ovoga Ugovora upiše u zemljišne knjige na svoje ime.

 

Članak 4.

 

Ugovorne strane se odriču prava pobijanja ovoga Ugovora osim u slučaju grube nezahvalnosti Obdarenika.

 

Članak 5.

 

Poreze i druga davanja u vezi s darovanjem nekretnine - stana iz članka 1. ovoga Ugovora snosi Obdarenik.

 

Članak 6.

 

Ovaj Ugovor sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

  

 

DaroVATELJ                                                                                oBDARENIK