Napravi Sam Logo

Demagnetizacija TV ekrana

Kategorije

18.06.2007
 

Prije nekog vremena za demagnetizaciju TV ekrana služila je naprava sa namotajima žice pod naponom izmjenične struje, dakle indukcijski svitak.

 

Danas je taj problem riješen na vrlo jednostavan način.

 

Kad na ekranu, pogotovo u kutevima ekrana nastanu plavo-ljubičaste ili žuto-crvene mrlje, one nam onemogućavaju praćenje TV programa. Ta zamućenja ekrana nastaju uslijed elektromagnetskih zračenja od drugih aparata, a primijećeno je da se to češće javlja pri spajanju Video rekordera ili video kamera na TV aparat.

 

Najjednostavniji način je da TV aparat isključimo iz napajanja (ne samo u std-by mod), odnosno, izvučemo utikač iz električne mreže.

Ostavimo preko noći. Uslijed prekida u VF napajanju i izuzeća elektrona na katodnoj cijevi, nakon par sati elektromagnetske mrlje nestat će posve same od sebe.