Napravi Sam Logo

Dijagnosticiranje i uklanjanje problema na digitalnom fotoaparatu

Kategorije

28.05.2008
 
Moderna tehnologija izrade digitalnih fotoaparata je toliko softifiscirana da se rijetko događaju kvarovi, ali neki problemi u radu s njima mogu nastati.
Kako ih detektirati i ukloniti?.
 
Kakove probleme možemo uglavnom imati sa digitalnom opremom?
 
 
Ovdje ću opisati osnovne uzroke i probleme sa radom digitalnih fotoaparata.
 
Problem br. 1 Fotoaparat uopće ne radi      
 
Mogući uzroci su prazne baterije ili baterije uopće nisu umetnute. Tvornički kupljeni fotoaparat inače ne dolazi sa baterijama, ali možda su one bile umetnute u aparat zbog probanja.
Takve baterije brzo gube kapacitet. Preporuča se nabavka punjivih litijumskih baterija, koje su skuplje dvostruko od običnih alkalnih ili NiCd punjivih.
NiCd baterije imaju memorijski efekat, te se ne preporuča njihovo dopunjavanje sve do potpunog istrošenja .Ne preporuča se uporaba jednokratnih alkalnih baterija, jer one mogu iscuriti.
Nikako nemojte digitalni aparat držati na suncu, direktno na duže vrijeme. Najlošija je navika držati ga u automobilu na polici izloženog suncu.
To može oštetiti elektroniku i memorijski modul.
 
Drugi razlog zašto nemožete uključiti aparat je mogućnost nepravilnog umetanja baterija.
Ako se samo jedna baterija umetne naopako, nemože se ništa dogoditi ali on tada nema napona i neće se pokrenuti.
Pratiti shemu baterija na poklopcu i pravilno polariziranje baterija.
 
Problem br 2             Baterije se prebrzo troše
 
Fotoaparat u svom radu troši baterije i to ovisno o zadacima koje obavlja.
Najveću potrošnju aparat vrši dok zapisuje registrirane snimljene slike na memorijski modul (karticu).
To nemožemo izbjeći niti utjecati na potrošnju.
Međutim, ima načina kako možemo sačuvati baterije da duže traju.
 
Evo nekoliko savjeta kako baterijama produžiti vijek
 
- bljeskalicu uključivajte ručno ili stavite na automatic
- LCD ekran koristite što kraće
- pregledavanje snimljenog materijala svedite na što rjeđe
- aparat nemojte držati isključenim ako svaki čas nešto snimate
  aparat kad se diže u std -by postavlja svaki puta postavljene parametre i to zapisuje u internu memoriju, a to troši baterije.
 
Problem br 3. Fotografije nemaju oštrinu, mutne su ili su izvan željenog kadra
 
Prilikom snimanja, aparat rreba držati mirnim sve dok se slika ne usnimi.
Aparat ima indikator koji pokazuje da je spreman za okidanje, tako da prije te oznake nesmijemo pritisnuti shooter. (okidač)
U protivnom, slika će biti izvan kadra odnosno smimit ćemo nešto što nismo željeli.