Napravi Sam Logo

Dosadan kao… muha.

Kategorije

20.07.2007
 

Muhe su zaista dosadni insekti, pogotovo ako je razlika u temperaturi vani i u stanu velika.

 

Tada će iz vrućine pobjeći u unutrašnjost, a ako vani zahladi, sakrivat će se u stanu.

Postoji bezbroj vrsta muha, od kojih su najpoznatije vrste kućna muha, obad, goveđi štrkalj. Protiv muha se borimo mehaničkim i kemijskim sredstvima

Mehanička sredstva su razne ljepljive trake koje se objese u stanu, razni predmeti „muhomlati“, a od kemijskih sprayevi , razne masti.

Naročito su muhe aktivne ljeti prije oluja. One svojim osjetilima prate tlak zraka, pa čim tlak zraka počne naglo padati, one postaju razdražljive i ubod im je bolan.

Muhe mogu biti prijenosnici raznih bolesti, pa ih treba uništavati. Srećom, rijetke prežive zimu, ali se u proljeće opet ciklus ponavlja.