Napravi Sam Logo

Drevna medicina

Kategorije

06.02.2008
 
Prema pronađenim dokumentima, stvarima, instrumentima i ljudskim ostacima, naši preci su se i u davnoj prošlosti bavili medicinom.
 
Za neandertalskog čovjeka, tog primitivnog rođaka Homo sapien sapiens. Do pred nekoliko desetaka godina, mislilo se da je taj pračovjek bio tupi divljak, bez sposobnosti rasuđivanja i osjećaja za pomaganje svojim bližnjima.
Krajem 60-ih godina prošlog stoljeća otkrićem posmrtnih ostataka pračovjeka u jednoj spilji u Iraku, ta mišljenja su se promijenila.
 
Nalazi koji su tu pronađeni datiraju od prije otprilike 60 tisuća godina.
Do ovog podatka se došlo poznatom metodom ispitivanje kostiju pomoću ugljika, tako da je pogreška moguća za cca 100 godina na manje ili više.
 
U dobro očuvanim grobovima nađen je čak i pelud, što dokazuzje da su svoje pokojnike zakopavali sa cvijećem.
 
Pronađeni kostur bez desne ruke iznad lakta, objašnjava da je pračovjek ostao bez ruke u mladosti, kao dječak jer mu se kost kvalitetno zarasla.
 
Posebna razvijena stara medicina bila je u Grčkoj,.Mezopotamiji, Abesiniji i dakako Kini.
 
Pogotovo Kina je bila područje gdje su pronađene prve tadašnje bolnice.