Napravi Sam Logo

Drvo - najvažniji materijal

Kategorije

07.09.2007
Drvo je izuzetan materijal, koji nudi bezbroj načina obrade i pruža zadovoljstvo u obliku proizvoda koji se iz njega izrađuju.
Površinui drva možete fino obrađivati te pokrivati raznim premazima.
međutim, drvo je zahtjevan materijal koji trajnu prirodnu ljepotu zadržava samo uz stručnu obradu. Sve najvažnije o drvu saznat ćete u ovom odjeljku.
 
Drvo je živ materijal i kod njega dolazi u obzir maštovitost majstora koji ga obrađuje.
 
MEKA I TVRDA DRVA
 
Najčešća podjela drva onako u grubim crtama je podjela na tvrda i meka drva. Tvrda drva se još zovu i listače a meka četinjače.
Unutar te dvije osnovne podjele postoje još i bezbroj podjela prema boji, porijeklu, obliku i još nekim podvrstama.
 
Listače su bjelogorična drva (bukva, hrast, javor jasen neke egzotične vrste), dok su četinjače crnogorična drva (bor, jela, smreka, omorika, tuja i druge).
 
OD STABLA DO DASKE
 
Kad se od srušenog drva u šumi odsijeku grane, nastane trupac. Trupci se obično režu od 4 do 6 metara dužine za strojnu obradu na pilani. Trupci se režu na 4 osnovne dimenzije:
-daske  - debljine 25 - 40 mm dužine do 5000 mm
-grede - dimenzija obično do 200 x 200 mm
-letve krovne 25 x 50 x 4000 mm
-fosne (mosnice) 50 x 5000 širine 250 - 500 mm
 
Drvo se nakon rezanja slaže (kaslira) te se suši u hladu dok se u njemu vlaga ne smanji do cca 10 %. Ovisno o potrebama, drvo se mora sušiti još i do manjeg postotka vlage.
 
DRVO JE ŽIV MATERIJAL
 
Kako sam rekao ranije, drvo je živ materijal, pa neprestano "radi". Da se to spriječi i onemogući iskrivljenje ili pucanje pogotovo za izradu namještaja, mora se dobro osušiti.
Najbolji komadi drva su oni ispiljeni iz srca drva. Ti dijelovi se manje iskrivljuju i otporniji su na pucanje i isušivanje.
 
Drvo kad se sruši u šumi i oblikuje se trupac, možemo vidjeti godove. Godovi su koncentrični krugovi koji se šire od srca prema kori drveta.
Po godovima se točno može odrediti starost drveta te njegov razvoj kroz prošlost. Čak se može otkriti kakva je klimatska prošlost tog drveta.
Naime, drvo kod vlažnih godina pogotovo u proljeće kad vegetira, brže raste i deblja se. Time se može po godu vidjeti čak koje godine je bila kakva klima.
 
Prema godovima se vrši piljenje drva u građevinsko drvo i to klasifikaciju prema presjeku samog trupca.