Napravi Sam Logo

Električni bojler, rad i dijelovi

Kategorije

08.07.2007
 

Električni bojler u stvari je posuda u kojem se zagrijava topla sanitarna voda.

Bojler je tako konstruiran da zagrijava veću količinu tople vode, i po potrebi održava temperaturu vode na namještenu razinu.

 

Za zagrijavanje vode u spremniku bojlera, ugrađen je cijevni grijač obično oko 2000 W. Veći bojleri trebaju biti priključeni na trofazni sustav.

 

Paralelno grijaču spojena je kontrolna žaruljica, koja svijetli dok grijač radi.Serijskim spojem sa grijačem spojen je kapilarni termostat

. On je svojim osjetilom spojen sa tijelom spremnika, i pomoću prekidača za određivanje željene temperature namješta se temperatura koju želimo imati u spremniku.

 

 Obično je u rasponu 20 do 80 oC. U strujni krug bojlera uklljučen je i sigurnosni termostat koji je tvornički podešen da isključi napajanje ukoliko dođe do kvara radnog termostata. On se nemože podešavati.

 

Obično je podešen na 85 stupnjeva, i sprečava pojavu pare prilikom nekontroliranog povišenja temperature.

 

Bojler je preko kupaonske sklopke povezan na mrežu, a sklopka mora biti izvan kupaonskog prostora.