Napravi Sam Logo

Električni bojler

Kategorije

14.06.2007
 

Kod kuhinjskih bojlera,. kad su uključeni, često iz slavine kaplje voda

 

Važan elemenat kod bojlera sa zatvorenim

sistemom, je sigurnosno-povratni ventil.

Taj ventil je konstruiran tako da je prolazan u jednom smjeru, dok je u drugom smjeru kod normalnog pritiska vode nepropusan.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga poraste tlak u bojleru, najčešće zbog neispravnog termostata bojlera, ventil će propustiti i kroz njega će se tlak izjednačiti.

Regulator tlaka se postavlja na cijev za dovod hladne vode.

Pritom treba paziti da se oznaka smjera na ventili okrene tako da strelica ide u pravcu bojlera.

Ventil ujedno služi da spriječi istjecanje vode iz spremnika uslijed nestanka vode ili radova na vodovodnoj mreži.

Ventil moramo prekontrolirati na način da odvrnite kapicu na ventilu dok ne osjetite preskok .

Tada iz ventila mora poteći voda. Ukoliko voda ne ističe, ventil je neispravan, i treba ga zamijeniti.