Napravi Sam Logo

Električni razvod instalacije, osigurači i sklopke.

Kategorije

21.04.2007
Primjer spajanja potrošača na trofazni i jednofazni vod.
Rekli smo da se električni vodovi po kući razvode prema potrebama, odnosno priključnim mjestima.
 Tako recimo trofazni vod se može uvesti u kuhinju zbog priključka električnog štednjaka, u koltlovnicu zbog peći za centralno grijanje te u radionicu za pokretanje raznih jačih motora.
 Koja je razlika između trofaznog i jednofaznog napona u instalacijama. Jednofazni napon u Hrvatskoj iznosi 230 V mjereno između faznog i nultog vodiča.
 Kod trofaznog napona mjeri se napon između pojedinih faza i on iznosi cca 380 V. Trofazni motori moraju imati 3 faze između kojih postoji napon 380 V i nemoraju imati nulti vodič. Moraju imati uzemljenje.
 U kući postoji obično trofazni priključak za električni štednjak koji ima grijaće ploče te električnu pećnicu. Na priključnim klemama sa stražnje strane štednjak postoje mjesta za priključak kabla za napon. Ukoliko je štednjak predviđen za trofazni napon po tvorničkim specifikacijama onda se on spaja na napon prema slijedećem:
 Oznake za priključak na štednjaku:; R- Fazni vodič T- Fazni vodič S- Fazni vodič 0 - Nulti vodič Z- Uzemljenje Tvornički je podešeno da su oznake na klemama R, S i T spojeni mostićem od mesinga, a 0 i Z su slobodni. Ukoliko želimo štednjak spojiti na jednofazni napon, uporabimo trožilni gumirani kabel sa zaštitnim uzemljenjem (šuko) na slijedeći način:
Smeđa-crna žica na R T S klemu spojenu mostićem Plava žica na 0 klemu Žutozelena žica na Z. klemu
 
Presjek kabla mora biti 4 mm2. UIkoliko štednjak spajamo na trofazni vod moramo ukloniti mostić tako da na štednjaku sada imamo 5 klema za spajanje na kabel Kabel mora biti gumiran sa 5 žila, presjeka 2,5 mm2. Spaja se na štednjak na slijedeći način: Crna žica na klemu R Smeđa žica na klemu S Druga crna žica na klemu T Plava žica na 0 Žutozelena žica na Z.
 Ukoliko niste sigurni, pozovite električara. Spajanje jednofaznih i trofaznih motora. Jednofazni motori sa četkicama spajaju se slično kao i štednjak, odnosno po klemama
. Ti motori imaju kondenzatore za početni pomak rotora, međutim kondenzatori su već spojeni na motor, pa nemorate imati brigu sa njima. O izmjeni kondenzatora opisat ću u jednom od narednih poglavlja. Trofazni motori spajaju se tako da se na 3 kleme označene sa R S i T spoje 3 faze, a na kućište motora spoji se zaštitni vodič (uzemljenje)
Može se desiti da se nakon spajanja motor vrti u obrnutom smjeru. Isključite ga iz napona i na klemama jednostavno zamijenite mjesta prve i zadnje žice , srednju ostavite.