Napravi Sam Logo

Elektrolučno zavarivanje.

Kategorije

01.10.2007
Uređaji kojima se vrši elektrolučno zavarivanje ili popularno (švas aparati), po cijeni su dostupni svakom koji se bavi "sam svoj majstor" poslovima.
Ovdje ću opisati tehniku i princip zavarivanja pomoću električnog luka.
U osnovi, aparati za elektrolučno zavarivanje su veliki transformatori, sa vrlo debelim, namotajima sekundara, obično namotani debelom bakarnom trakom.
Ukoliko niste pročitali moje članke o principu rada transformatora, ponovit ću slijedeće. Trafo koji se nalazi u kutiji aparata za elektrozavarivanje, je trafo na principu EI limova ili C jezgre.
Napon sekundara obično je oko 40 - 60 V, istosmjernog napona koji je ispravljen snažnim diodama koje mogu podnijeti struju od više stotina Ampera.
Elemenat za filtraciju i "peglanje" napona sekundara ovdje nije potreban jer je pulsirajući istosmjerni napon podesan za zavarivanje.
 
Sekundarni izvodi transformatora spojeni su tako da je jedan kraj spojen debelim presjekom kabla kao "masa" a drugi je vezan na kliješta koja drže elektrodu. Spajanjem elektrode i mase, u transformatoru se stvara kratki spoj koji generira vrlo visoku struju, obično od 60 - 200 A, te se stvara električni luk koji topi elektrodu i tako visokom temperaturom vrši spajanje metalnih predmeta koji varimo.
 
Elektrodu kod zavarivanja treba držati pod kutem od 45 stupnjeva te pomicati malo cik-cak te držati na određenom razmaku od predmeta koji zavarujemo.
Prilikom zavarivanja, stvara se snažan bljesak koji je VRLO OPASAN za oči jer razvija infra crveno zraćenje od kojeg može stradati rožnica oka.
Oči treba zaštititi maskom sa zatamljenim staklom koje je također zaštićeno protiv UV zraka.