Napravi Sam Logo

Elektrotehnički uređaji

Kategorije

16.05.2007
Elektrotehnički aparati su uređaji pogonjeni električnom strujom, ali bez elektroničkih dijelova
Kućanski aparati nalaze se u svakom domaćinstvu. Njihova unutrašnjost se u mnogome razlikuje od elektroničkih uređaja jer oni ne zahtijevaju poluprovodnike i integrirane krugove.
 
U elektrotehničke aparate se uglavnom ubrajaju kućanski aparati kao npr strojevi za pranje rublja, suđa, električni štednjaci, hladnjaci, usisivači, te alati i strojevi za drvo i metal.
Osnovni elektro dijelovi u tom uređajima su:
 
elektromotori, transformatori, grijači, termostati, elektroventili, sklopke, kompresori, osigurači, eventualno diode te jaki otpornici.
 
Međutim, danas elektronika prodire već i u te aparate, tako da npr imamo strojeve za pranje rublja, usisivače, koji u sebi imajum integrirane mikroprocesore koji automatiziraju proces njihovog rada. Ovdje ću opisati osnovne kućanske aparate, te princip njihovog rada.
 
 - Električni štednjak
 
 Dolazi kao samo električni ili u kombinaciji sa plinom. Priključen je na izvor električne struje šuko utičnicom i crijevom na plinsku instalaciju. Uključenjem u napon pomoću sklopke, zagrijava se otporna žica (cekas) u ploči za kuhanje i oslobađa temperaturu. Trošilo (ploča) je osigurana od pregrijavanja termostatom te osiguračem. Obično ukupne snage oko 3 KW
 - Stroj za pranje rublja
 
Osnovni sastavni dijelovi su:
 Kada u kojem je smješten bubanj, i grijač vode. Voda se u kadu pušta preko elektroventila čiji rad kontrolira presostat. 
Programator je uređaj koji svojim kontaktima upravlja radom stroja. U njegovom dijelu se nalazi mikromotor koji se polako okreće i kontaktima izabranog programa pokreće operacije stroja.
Grijač je uključen u izvor električne energije pa u određenom trenutku naredbom programatora zagrijava vodu na određenu temperaturu.
Elektropumpa izbacuje vodu nakon pranja .
Elektromotor je uređaj koji vrti bubanj sa rubljem lijevo desno, te nakon pranja vrši centrifugiranje ( poluisušivanje) te cijeđenje vode iz rublja. Snaga motora 400 W za pranje te oko 700 W za centrifugu. U pravilu je to 2 motora u jednom kućištu.
 
 -- Hladnjak je kućanski aparat koji komprimiranjem plina koji se nalazi u kompresoru, te njegovom ekspanzijom u isparivaču oslobađa temperaturu i hladi okolni prostor u unutrašnjosti hladnjaka. Novije generacije imaju snagu oko 50 W
 
  - Usisivač za prašinu snagom turbine koja se vrti velikom brzinom usisava zrak iz okoline a njime i prašinu koju sakuplja  u vrećice ili posude sa vodom
Snage od 600 - 2500 W.