Napravi Sam Logo

FID ili diferencijala sklopka, čemu služi i kako radi?

Kategorije

19.04.2008
 

FID ili diferencijalna sklopka služi za  mjerenje ravnoteže struje u sklopci, i njeno diferenciranje.

 
 

Drugim riječima FID prati ulaz i izlaz potencijala na nultom i faznom vodiču. Taj odnos mora uvijek biti isti odnosno, potencijal ne smije imati razlike. Ukoliko se zbog gubitka struje u mreži koja protječe FID-om, detektira diferencija, svitak koji je ugrađen u FID i relej će odmah isključiti napon u mreži.

Dakle, proboj faze na masu, isto će reagirati na FID kao i na osigurač. Međutim, osigurač će reagirati tek na struju za koju je dimenzioniran (npr 25 A).

Poznato je da je smrtonosna struja za čovjeka već od 10 mA (ovisno o konstituciji čovjeka, spoja tijela sa vodičem).

 

U slučaju da je alat koji nema metalno kućište , dakle bez mogućnosti dodirnog napona oštećenih kablova, samim dodirom kabla pod naponom može doći do strujnog udara.

FID sklopka će tada brzo reagirati i isključiti mrežu.

 

Tako je posve onemogućen dodirni napon u instalaciji a da FID ne reagira.

Čovjek može „prevariti“ FID sklopku na način da istovremeno dodirne obje žice koje prolaze kroz FID. Tada će potencijal ostati uravnotežen.

Tada FID miruje, ali nažalost čovjek „otputuje“.

Prema Zakonu o Elektrodistribuciji u RH od 1985 god., svako domaćinstvo je obavezno ugraditi FID sklopku.

Još bolji način je za „mokre“ čvorove kao što su kupaonice, perionice, i svi prostori koji dolaze u dodir sa vodom, da ugrade posebne FID sklopke manjih osjetljivosti.

Takova sklopka trebala bi biti osjetljivosti oko 20 – 50 mA.

 Pošto je glavna FID sklopka obično i najčešće oznake 25/500mA. To znači da je ona dimenzionirana na snagu od 25 A, a reagira na osjetljivost 500 mA.