Napravi Sam Logo

Fluorescentna žarulja, da ili ne?

Kategorije

17.06.2007
 

Klasična žarulja svima nam je dobro poznata. To je stakleni balon napunjen plemenitim plinom sa žarnom niti koja se kad je spojena na električni napon, žari i daje svjetlost.

 

Na dnu ima Edisonov navoj kojim se žarulja uvije u grlo.

I to je sve.

 

Podatak da klasična žarulja ima vijek trajanja oko 1000 sati. Taj vijek trajanja ovisi o stabilizaciji napona u električnoj mreži.

Klasične žarulje troše dosta struje, ali su dosta jeftine pa im je tu prednost.

 

Fluorescentne cijevi uz veće izdatke prilikom nabavke imaju i prednosti

Takova cijev ima 10 puta duži vijek trajanja, uz isti potrošak struje daje 4 puta više svjetla, svjetlo je disperzivno.

 

Za rad fluo-cijevi potrebni su statrter i prigušnica.

 

Kako radi fluorescentna rasvjeta?

 

Na krajevima cijevi su dvije elektrode – grijaće žice. U cijevi se nalazi živa sa malo argona, a unutarnja strana cijevi obložena je sa fluorescentnim prahom. Prilikom paljenja dolazi do žarenja između elektroda i javlja se ultra ljubičasto svjetlo, koje se prolaskom kroz fluorescentni prah pretvara u vidljivo svjetlo.

Drugi elemenat je prigušnica, to je zapravo zavojnica sa mnogo navoja tanke žice na lameliranom željeznom jezgru. Prigušnica regulira jakost struje kod grijanja te zatvaranja naponskog impulsa za paljenje .

Treći važni elemenat je starter. Starter je smješten u armaturi, te on regulira ispravno paljenje .

Starter sadržava tinjalicu i kondenzator protiv radio smetnji. Starter nakon paljenja isključuje strujni krug dok se plin u cijevi zapali.

Stare i islužene cijevi kojima je prošao rok trajanja, sporo se pale i trepere, te ih treba zamijeniti.