Napravi Sam Logo

Gdje čuvati baterije?

Kategorije

24.07.2007
Baterije za razne namjene, kao elektronske uređaje, mobitele, kućnu i zabavnu elektroniku, najbolje je čuvati u hladnjaku
 

Baterije koje su napunjene, a koje nam trenutno ne trebaju, te razne rezervne baterije najbolje se čuvaju u hladnjaku na temperaturi oko 10 C.

Ta temperatura je naj optimalnija i sprječava samo pražnjenje baterija..

 

Baterije se nesmiju držati na toplom mjestu, na suncu, na mjestima izloženim elektromagnetskim zračenjima.