Napravi Sam Logo

Generator iz asinhronog motora

Kategorije

12.07.2007
 

Ukoliko imate asinhroni jednofazni motor, malim dodatkom možete iz njega napraviti sinkroni generator- agregat.

 

Ukoliko ste u posjedu asinhronog električnog motora od otprilike 2500 o/min, 1,2 kW, snage oko10 A, od njega otprilike imate iskoristivost snage za generator oko 60%. Dakle, taj motor mi mogao davati na izlazu oko 750 W kao generator.

Asinhroni generator se dobiva da se taj motor zavrti oko15 % većom brzinom od njegove radne brzine, dakle otprilike oko 2800 o/min. Tom generatoru treba dodati regulator napona sa trijakom na izlazu. Zbog toga će pri malim brojevima okretaja imati prazan hod, ili će kod povećanja izlaznog napona „odsjeći“ vrhove napona. Trijak spaja dio pomoćne faze na generatoru, pa on smanjuje izlazni napon.