Napravi Sam Logo

Gips prebrzo steže.

Kategorije

29.03.2007
 
Ako gips kojim radimo neke radove u elektroinstalaciji ili građevinarstvu brzo steže.
 
 
Dešava nam se da gips kojim radimo prebrzo stegne prije nego završimo posao, malim trikovima možemo produžiti njegovu uporabnu vrijednost
1. Gips OBAVEZNO sipamo u vodu ( ne obrnuto), uz neprekidno miješanjem ako dodamo hladnu vodu iz frižidera, te 3 kapi limuna njegov viskozitet trajat će oko 12 minuta.
 
Ako želimo da gips što prije stegne dodati mlaku vodu .