Napravi Sam Logo

Gotove kuće, hit budućnosti

Kategorije

27.07.2007
 

Danas na naša gradilišta sve više dolaze gotove, odnosno montažne kuće.

 

Montažne ili gotove kuće hit su na našem tržištu.

Mnogobrojne prednosti pred klasično građenim kućama su slijedeće:

 

-         Cijena po m2 gotovo je 30 % niža od klasične gradnje

-         Izbor materijala prednjači pred klasičnim materijalom

-         Ugradnja svih vrsta instalacija

-         Rok gradnje gotovo upola kraći

-         Ušteda energije veća i do 50%

-         Sigurnost pred potresom gotovo 100% veća

 

Cijena montažne kuće danas se na hrvatskom tržištu kreće od 300 do 500 EUR/m2. U tu cijenu uračunat je sav posao, sav materijal, projekt.

Dodatno se plaća prijevoz od tvornice do gradilišta, a neki izvođači u cijenu uračunavaju i montažu

 

Materijal za gradnju montažnih kuća je u pravilu lagani, uglavnom drveni elementi odnosno kompletni paneli. Suha gradnja prednjači jer je vrijeme za montažu kraće i ne treba čekati po operacijama gradnje kao kod klasične gradnje

 

Rok gradnje sklapa se sa izviđačem i obično iznosi 40 do 60 dana.

Investitor mora izvesti temelje te omogućiti priključak struje i vode.

Neki  izvođači ukoliko nema na gradilištu vode i struje dovoze cisterne i generatore.

 

U panele su ugrađene cijevi za instalacije te građevna stolarija.

 

Ušteda energije je do 50% veća jer su paneli izolirani međusobno, međukatno ili između prostora i podruma.

 

Takove kuće vrlo su sigurne pred potresima . Međusobno sastavljanje panela osigurano je tako da se u slučaju rušenja, paneli drže međusobno, i ne padaju uokolo, te su ukućani sigurni.