Napravi Sam Logo

Hidroizolacija ravnih krovova, terasa i podova

Kategorije

10.07.2007
 

Bitumenske trake popularno nazvane V1, V2 i V3, uspješno zamjenjuju klasičnu izradu višeslojne izolacije od vruće smole i krovne ljepenke.

 

Uporaba bitumenskih traka osigurava bolju i izdržljiviju izolaciju pogotovo ravnih krovova, podova, terasa i ostalih površina koje su izložene vlazi.

Podloga na koju se nanosi izolacija mora biti suha, odmašćena i bez grubih površinskih dijelova (komadi kamena, betona, šljunka). To je obično glatka betonska podloga, suha, najmanje 21 dan od dana betoniranja u ljetnim uvjetima, odnosno 60 dana u zimskim uvjetima.

Podlogu najprije premazati hladnim bitumenskim premazom kako bi se traka dobro zavarila za površinu. Bitumenska masa se mora potpuno osušiti da se može slobodno hodati po njoj.

Trake se polažu na podlogu i plinskim butan plamenikom se zagrijava površina koja se odmotava sa koluta .

Traka na jednoj strani ima pvc foliju koju treba skinuti.

Trake se moraju preklapati najmanje 10 cm jedna preko druge. Spojeve dvostruko zavariti.

Stare bitumenske podloge mogu se iskoristiti za novi sloj, samo se mora dobro očistiti od nečistoća i prašine.

Pošto su trake debljine oko 3,5 mm, treba pripaziti kod zavarivanja, jer uslijed nepažnje i neopreznog rukovanja plamenikom mogu pregorjeti. Ukoliko traka pregori, ostrugati je sa podloge i nanijeti novu.. Ukoliko nanosimo više slojeva traka, moramo to napraviti tako da se preklopi ne nalaze na istom mjestu.