Napravi Sam Logo

Humus - povratak prirodnoj ravnoteži

Kategorije

28.10.2007
Prolaskom kroz prometno ludilo u gradu, pretrčavanje preko ulice između jurećih automobila, atmosferu punu smoga, sigurno si zaželite mira, tišine, hladovine, cvrkuta ptica, trave.
Čovjek je upravo protivno svojim intimnim željama da bude u okruženju prirode i zelenila, stvorio ovaj svijet koji sve više odnosi prirodna okružanja i sam sebe sve više guta.
Prirodnnog voća i povrća, sve je manje, sve više je na policama trgovačkih centara neprirodnih oblika voća i povrća.
Težnja za prirodnim, ipak se vraća, jer je čovjek uvidio da će jednog dana zbog prodora u svijet tehnike i napretka, sam sebi presuditi.
Poučeni takovim stvarima, nastojimo se vratiti prirodi. Biovrt je ravnoteže između biljaka, životinja, insekata i okružja na kojem žive. Veliki su sretnici koji imaju komadić vrta u kojem mogu za svoju dušu, na potpuno biološki način stvoriti prirodan proizvod.
Kinezi kažu: "Ukoliko želiš biti sretan, budi vrtlar."
Bio vrt može vam biti opuštajući trenutak uz posao, ili možda izvor osnovne zarade.
Imajući u vidu da su pesticidi, i ostali otrovi prisutni gotovo u svakom poljoprivrednom proizvodu, okrenimo se daru prirode, uzgojimo čisti, biološki netretirani , zdarvi proizvod u svom vrtu.
Možda ste nekad zagrizli sočnu jabuku, ili kupili ogromnu papriku koja je sve samo ne prirodna, još goreg okusa, sjetite se da u vašem vrtu može izrasti još bolje, možda ne tako super izgleda ali sigurno zdravo i ukusno. Za takov proizvod koji vas mami sa polica trgovačkih centara, potrošeno je milijarde dolara u svijetu, da bi proizvod tako izgledao. Nitko se ne pita na koji je način to uzgojeno, čime tretirano i na koji način GM.
Osnovni je preduvjet za bio proizvod zdrava zemlja, tretirana samo prirodnim biološkim gnojivom te zaštićen proizvod na domaći način.
Biološki uzgoj biljaka treba poštivati prirodne procese, odnose između tla i biljke, te životinja i gnojiva.
Upravo je humus koji ste sami napravili, te gnojivo koje je napravljeno potpuno bilološki, a zaštitna sredstva na bazi bilja a ne raznih otrova.
Humus je produkt kompostiranja, a za tu preradu potrebne su gliste, kukci i gljivice.
Jače propusna zemljišta traže više humusa, jer hranjiva tla brže propuštaju tvari koje odlaze u zemlju.
Kakvi se procesi događaju u humusnom sloju?
Šetajući dubokom šumom gazeći lišće, osjetit ćete kako vam noge propadaju u sloj lišća koje se tu godinama taloži.
Nevidljivi "radnici" koji rade ispod toga sloja razgrađuju lišće, grančice i korjenčiće. Ta vojska sitnih organizama se hrani tim česticama i onemogućuju da se stvara anaerobni proces. Tim procesom bi bez prisustva zraka došlo do truleži, uz vlagu, te nastanak štetnih tvari.
Upravo ti organizmi stvaraju sloj koji se uz prisustvo zraka i topline razgrađuje otpad i stvara humus. Tim procesom stvara se ugljična kiselina i dušik, te fosfor. Upravo te sastojke proizvode tvornice umjetnih gnojiva, koje onečišćavaju prirodu i atmosferu i troše ogromne količine energije. Jedan od najvažnijih stanovnika podzemlja je kišna glista, koja probavlja otpatke a njezin nizmet sadrži humus sa velikim količinama dušika .  Čovjek može pripomoći toj vojsci mikroorganizama stvarajući humus na umjetan način. Otpaci od trave, hrane, sitnog granja, slame, korova, papira razgrađuje se u komposištima.
Korištenjem bio komposta u prirodi se na određeni način stvara zatvoreni krug.