Napravi Sam Logo

Ispitivanje kapaciteta akumulatora

Kategorije

27.07.2007
 

Auto akumulator često se prazni, i treba ga nadopunjavati. Kako ispitati dali je akumulator „gotov“ ili se još neko vrijeme može koristit.

 

Običnim voltmetrom pomoću univerzalnog mjernog instrumenta se to nemože napraviti jer akumulator treba biti pod opterećenjem

Pokušaj da se izmjeri napon prilikom startanja ne uspijeva jer „anlaser“ pri startu povuče jaku struju, pa napon rapidno opadne.

Nažalost instrument za takovo ispitivanje nije dostupan baš svakome, pa je najbolje otići autoelektričaru.

Analogni aku-tester je instrument koji ima u sebi otpornu žicu, koja se kad se spoji u seriju sa klemama akumulatora, užari jer kroz nju teče velika struja.

Tada uslijed naglog pada napona u unutrašnjosti akumulatora padne njegov otpor i to instrument na svojoj skali pokazuje.

Instrument obično ima zeleno polje koje pokazuje napon 10 – 14 V, i crveno polje koje označava napon ispod 10 V.

Ukoliko kod spajanja testera dođe do pada napona za više od 2 V, odnosno ako napon padne u „crveno“ akumulator je slab i nema više kapaciteta. On će se dati još napuniti, ali će se i prazniti te nas može vrlo neugodno iznenaditi., naročito kad vani zahladi ili kad automobil duže stoji.

 

Da Vam se to ne bi dogodilo, pogledajte moj „AUTOMATSKI PUNJAČ AUTO AKUMULATORA“

 

  

Usput, ako namjeravate puniti 2 akumulatora spojena u seriju (obično kod teretnih vozila sa 24 voltnom instalacijom), nemojte to činiti jer akumulatori imaju različite unutarnje otpore, pa će se onaj sa manjim otporom brže puniti.

Punite jedan po jedan.