Napravi Sam Logo

Ispitivanje sigurnosti i ispravnosti šuko priključnica (uzemljenja)

Kategorije

02.07.2007
 

Ukoliko niste sigurni dali vam je sistem uzemljenja ispravan možete to lako ispitati

 

 

Uzmete deblju bakarnu žicu (bar 2 mm2) (OBAVEZNO IZOLIRANU) i neoštećene pvc izolacije.

Ispitajte faznim ispitivačem u priključnici fazni vodič, te jedan kraj žice utaknite u priključak, a drugi kratko na klemu uzemljenja.

Sklopka bi trenutno morala isključiti napon iz mreže bez iskrenja u priključnici.

 

OPREZ!! Ne dozvoliti djeci !!, biti pažljiv, NAPON JE OPASAN PO ŽIVOT!