Napravi Sam Logo

Iverica, obrada i postupci.

Kategorije

12.09.2007
Iverica je danas u massovnom proizvodnji namještaja a i u kučnoj radionici najvažniji materijal
 
Zbog visoke cijene prirodnog drva, a i zbog zaštite i očuvanja šuma, iverica je nezamjenjiv materijal.
Iverica je proizvod od drvnih otpadaka, piljevine, raznih aditiva i ljepila.
 
Iverice se razlikuju po kvaliteti i cijeni. Tako je iverica sa sitnijom strukturom teža i kvalitetnija.
 
Iverica je uglavnom materijal koji ne trpi vlagu, tako da je pretežno za unutarnje radove ali postoji i vodootporna.
 
Iverica se obično kroji i reže na električnim klatnim ili visećim pilama, a u kućnoj radinosti se reže cirkularom, ručnom ili ubodnom pilom.
Iverica se spaja vijcima, ljepljenjem te spojevima sa moždanicima (drvenim tiplima)
 
Rubovi iverice lijepe se kant trakama u boji same iverice ukoliko se radi o oplemenjenim vrstama.