Napravi Sam Logo

Izbor izvođača radova

Kategorije

28.03.2007
 
U današnje vrijeme konkurencija  u građevinarstvu kao i u ostalim granama industrije, vrlo je velika, Treba biti oprezan...vrlo oprezan..
 Ima  majstora i "majstora"..
 
 
Naročito sam bio oprezan pri odabiru izvođača po cijeni.
 
Sakupio sam par ponuda, i tražio da mi sakupe par svojih "uradaka" tj. završenih građevina.
 
Razgovarao sam sa vlasnikom objekta i utvrdio dali ima nedostataka ili zamjerki prema izvođaču. Također sam tražio vizuelnu sliku objekta izvana i iznutra, uz dozvolu vlasnika.
 
Nakon utvrđivanja činjenica, izabrao sam izvođača radova i zatražio troškovnik. S obzirom da je gradnja kuće multiizvođački slučaj, odnosno ima mnogo nekomplementarnih operacija, preporučio bih da svaki izvođač radi svoju vrstu posla. Zašto...?
 
Recimo zidarski radovi struka su zidara, keramičarski struka keramičara a krovište je posao tesara. Što se događa, odnosno može se dogoditi?
Ako ugovorite posao jednog obrtnika da on izvede sve poslove na objektu sa svojim kooperantima, iz iskustva znam da su npr. tesarski radovi izvođeni od pomoćnih radnika  ili keramičarske poslove radi zidar..
Kvalitetu takovih poslova možete si i zamisliti..
Napominjem , ovo nije stalna praksa, ali ako ste nepažljivi možete se jako opeći..
 
Naročitu pažnju treba obratiti prilikom ugovaranja cijene izvedbe, odnosno dinamiku i način plaćanja.
 
U današnjoj praksi postoje uglavnom 3 načina ugovaranja cijene:
1. Prema kvadraturi objekta
2. Po satu efektivnog rada
3. Prema pogodbi unaprijed.
 
Što znače pojedine kategorije i kakve se tu zamke kriju?
 
Najnepovoljnija je kategorija plaćanj "po satu"..majstori tada rade što je moguće polakše kako bi posao što dulje trajao i kako bi vam uzeo što više novaca...Ovaj način svakako treba izbjegavati.
 
Prema kvadraturi objekta : Ima prednosti i nedostatke, prednosti su što otprilike možete izračunati koliko ćevas to koštati.PAŽNJA...! Tu se krije zamka ako niste pažljivo promislili i shvatili što majstor kaže...zašto...ako npr majstor vrši žbukanje unutarnjih prostorija ili fasade. ako niste pitali a vjerojatno da ima i takovih...ne računa se neto površina zidova (bez vrata, prozora, ostalih otvora) Kod prosječne kuće od cca 600 m2 unutarnjih zidova na vrata i prozore ukupno može ispasti i do 80 m2, što x cca 5 EUR/m2 iznosi nezanemarivih 400 EUR.
 
Međutim, ovdje je majstor u pravu....samo ako vi niste imali to u vidu mogli biste pomisliti da vas je prevario po kvadraturi
Zašto...zato jer je m2 zida bez otvora puno lakše izžbukati nego oko prozora...
Najčišći je posao i čist račun pogodba unaprijed odnosno prema troškovniku. Ako ste pristali na cijenu , onda je tu stvar jasna...njegov posao vaš novac..
Predlažem da s majstorom ugovorite dinamiku radova i krajnji rok izvedbe, bar aproksimativno, Naravno, ako nema  nepredviđenih situacija. ili onako...majstor ima 3 ekipe koje rade na 3 lokacije istovremeno. danas ih k vama dođu 3 sutra 1 prekosutra nijedan.... Da se to ne dogodi planirajte u predugovoru krajnji rok završetka radova.
 
Još je bolja opcija plaćanja, 10 % unaprijed , 20 % kod polobvice posla a ostalo nakon završetka poslova. Nakon završetka, detaljno provjerite kvalitetu radova i količinu potrošenog materijala.
 
Još je jedna vrlo važna stvar na koju morate voditi računa:
 
Čast izuzecima, kakva nam je država, kod ugovaranja poslova majstor-obrtnik vam je dužan izdati račun za obavljene radove, uredno potpissan i ovjeren te s pečatom da je račun plaćen, jer...što se može desiti:
 
Evo primjera:
  Ugovorena cijena radova je   23.000 EUR
10 % avansa                               2.300 EUR
Nakon polovice posla                 4.600 EUR
 
Kod primopredaje                     16.100 EUR
 
Računica je ispravna, reći ćete ali....kad ga zapitate, a račun....on će tada reći..u tom slčaju morate platiti još 22% PDV.
Makar se podrazumijeva da je ugovorena cijena sa obračunatim PDV-om...i te se stvari događaju, a tada se dešavaju vrlo nezgodne situacije.
 
Dakle...kad sve to prođete, već se nešto vidi od građevine na gradilištu...
 
U slijedećem napisu detaljno ću opisati step by step poslove od zemlje do krova..