Napravi Sam Logo

Izrada briketa

Kategorije

13.04.2008
U vrijeme skupe energije, interesantna je proizvodnja ogrijeva iz otpadnih materijala, ili kako se to zove briketiranje.
 Briketi kao ogrijevni materijal, može se izrađivati od raznih otpadnih materijala, piljevina, oguljena kora, slama pljeva, kukurozovina, lišće, korov.
 
Problem je što su ti materijali kabasti (velikog volumena) a i kao takvi male ogrijevne moći. Da bi te materijale mogli koristiti kao izvor toplinske energije, potrebno ih je prešati pod visokim pritiskom i kao takve smanjiti na određenu  veličinu, te ih takove koristiti u pećima.
Da bi to mogli izvesti potrebne su posebne preše briketirke
To su hidraulične preše visokog pritiska. Pošto msu dosta skupe, za male količine briketa nije ih isplativo nabavljati..
Eventualno postoji mogućnost nabavke ili izrade manjih preša za manje količine briketa.
Briket se odlikuje visokom čvrstoćom i dobrom energetskom vrijednošću.
Dnevno se na velikoj briketirki može sprešati i do 2 tone briketa.
Takav briket ima vrlo malo pepela te energetsku vrijednost oko 17 000 J/kg.
 
Briketirati se mogu samo suhi materijali do max 15 % vlage.
Briketi se moraju miješati sa ugljenom prašinom kako bi se to držalo skupa.
Ugljenu prašinu netreba miješati jedino sa piljevinom, jer je ona kompaktna i dobro se briketira.
Briketirka treba imati radni pritisak oko 200 bara da bi se briketi dobro formirali.
Za vezivno sredstvo najbolkji je razmočen stari papir
 
Za takvu mašinu treba dosta električne snage pa je najbolji trofazni motor min 5 KS.