Napravi Sam Logo

Izrada tijela gitare

Kategorije

14.01.2009
Kao što sam napisao u uvodu ove tematike, materijal od kojeg ćemo napraviti tijelo gitare je važna početna odluka.
. Dakle, prema mojim nekim saznanjima, najbolje odluka i najjeftinija je nabaviti johu (jalšu) za izradu tijela gitare.
 
 Zašto, zato jer je joha otporno drvo, polutvrdo, lijepe teksture, pa se tijelo može izvesti sa natural finishem.
Pod natural finishem se podrazumijeva, da se nakon finalne obrade gitare vidi tekstura drveta.
 
Joha je kad se polakira bezbojnim lakom divno crvenkasto žuto drvo prekrasnih godova i linija, izraženih crta te otporna na savijanje.
Dakle, nakon odabira drva za gitaru koje treba biti debljine minimum 50 mm za standardne tipove gitare (Telecaster i Stratocaster.), prema prije nacrtanom predlošku (template), oblik željenog tijela gitare prenesemo na dasku.
Preporučljvo je tijelo gitare izraditi od 2 međusobno lijepljena komada kako bi se spriječilo vitoperenje.
Spoj tih 2 komada mora biti vrlo gladak i bez prašine.
Obje spojene površine se namažu tanko slojem ljepila za drvo, pričeka 5 minuta da se površina ljepila osuši malo i zatim čvrsto stegne stegama. Tako stegnuto ostavimo 24 sata.
Ukoliko imamo stroj za blanjanje (hoblericu) ili stroj za stanjivanje daske na točnu mjeru (dikericu), preporuča se prije lijepljenja dasku oblanjati sa obje strane.
Jedino u slučaju posjedovanja profesionalnog stolarskog alata i strojeva, dasku i kad se slijepi možemo izblanjati poslije.
Nakon sušenjam dasku prema nacrtanom obliku treba obrezati.
Idealno je obrezivanje na tračnoj pili (banzeku), ili ubodnoj pili.
Piliti oko 1/2 cm izvan ruba označenog na dasci kako bi mogli točnu mjeru izbrusiti na fino i na točnu mjeru.
 
Ako pilimo ubodnom pilom, treba paziti na vrstu lista kojim se pili.
Preporučam pilicu sa većim zupcima i brzini maksimalnoj, jer se tako drvo neće cjepkati.
Ipak, pošto ubodna pila reže prema gore, ako se drvo ipak cjepka, treba izabrati pravu stranu koja će biti odozgo.
Ubodnu pilu ne guratio silom, nego pustiti da ona sam uzima zahvat .
Daska koja se pili mora se čvrsto fiksirati na neku podlogu.
 
Nakon grubog obrezivanja oblika tijela gitare, prilazi se finim pobrezivanjem ili brušennjem po obodu tijela gitare.
Ja to radim na 2 načina, ukoliko je rub za brušenje manji onda to brusim bubanj bruslilicom vlastite izrade, a ako je rub deblji onda ručnom glodalicom sa dugim glodalom.
 
Na kraju se rubovi bruse po oštroj ivici da se zaglade, i to finim brusnim papirom gradacije 200.
 
Kad je tijelo idealno izbrušeno, prilazi se kopanju otvora za magnete, potenciometre kablove i sjedište vrata.
 
Sve te rupe koje se kopaju na dasci su prije definirane na nacrtu i pripremljenim šablonama.
Najbolje se to može napraviti glodalicom, a u nedostatku i dlijetom i ubodnom pilom samo je to sporije, napornije i manje elegantno.
 
Na kraju u ukopane kanale postavimo elektroniku(magnete, potove, switcheve, ožičenje, output jack) te postavimo bridge.
Bridge uzemljimo tako da svi metalni dijelovi gitare budu povezani.
 
To zato jer bi se u protivnom čulo brujanje iz pojačala kad bi došli u kontakt sa metalnim, dijelovima.