Napravi Sam Logo

Izvedba vodovodnih instalacija.

Kategorije

24.04.2007
 
Voda je u kući jednako važna kao i struja , treba joj posvetiti veliku pažnju
 
Vodovodna instalacija se u kuću uvodi prije samog žbukanja prostorija kako cijevi nebi bile vidljive. Postoje 3 osnovne vrste vodovodnih instalacija.
 
1. Vodovi od pocinčanih cijevi.
 
Danas je gotovo istisnut taj način uvođenja vodovodnih cijevi, jer postoje moderni, jeftiniji i lakši materijali . Neki vlasnici kuća još uvijek ne odustaju od konvencionalnih pocinčanih cijevi.
 
Nedostatak tih cijevi je da se nemogu savijati, imaju kraći vijek trajanja a za njihovu izvedbu potrebani su komplicirani alati.
Uobičajene cijevi od priključka sa gradske mreže je 3/4 cola ili čak 1 col, ovisno od potrošnih mjesta te količine vode koja će se njima distribuirati.
 
Distributer koji snabdijeva vodu, dužan je plastičnom (alkaten) cijevi priključi vod sa glavnog  voda do vodomjernog okna. Vodomjerno okno (šaht) osigurava i financira korisnik, kao i vodomjer.
Vodomjer kasnije prelazi u vlasništvo distributera koji se onda brine za baždarenje i ispravnost istog.
 
Vodomjerno okno obično je dimenzija 150 x 120 x 180 cm, pokriveno sa metalnim poklopcem.
Od vodomjera se do kuće voda doprema obično alkaten cijevi promjera 1 ". a za daljnji razvod po potrošačima obično 3/4 " ili 1/2 ". Spojevi pocinčanih cijevi vežu se koljenima, spojnicama, T komadima, premosnicama, redukcijama i čepovima. To se radi sistemom navoja (jedno u drugo). Navoji se narezuju nareznicama i omataju kudjeljom zbog nepropusnosti.
Cijevi se polažu u zid u kanale slično kao i za potrebe elektroinstalacija.
Zabranjeno je u jedan kanal polagati cijevi od struje, vode ili plina.
 
Cijevi se oblažu filcom, ili posebnim spužvastim omotačima koji štite od smrzavanja ali i zaštita od kondenzacije u ljetnim mjesecima kad je vani toplo a voda u cijevima hladna. Tada se kondenzacija zadržava na omotaču i ne kaplje po zidu, pa se ne stvaraju mrlje.
Prilikom projektiranja kuće, moramo voditi računa da je po mogućnosti kupaonica, praonica i WC što bliže jedno drugom, po mogućnosti na istom zidu kako bi vodovi bili što kraći.
 
2. Instalacija od bakarnih cijevi
 
Danas se sve češće uvodi bakarna instalacija zbog jednostavnosti izvedbe i trajnosti. Cijevi su standardizirane i to 1o, 15, 18, 22, 25 mm. Cijevi se sa tzv fitinzima meko leme sa žicom za meko lemljenje, a čiste se sa specijalnom pastom. Za cijeli posao potrebna je jednostavna lampa sa plinskim uloškom, pasta, žica za lemljenje te rezač cijevi.
 
Cijevi se također u zid stavljaju u izolacijski plašt zbog zaštite protiv kondenzacije.
 
3. Plastična vodovodna instalacija
 
U posljednje vrijeme sve češće se uvode plastične cijevi koje se trajne, lako se njima manevrira, međutim još je uvijek skupa električna spajalica s kojom se dijelovi cijevi spajaju.