Napravi Sam Logo

Izvođenje betoniranja ploče 1 etaže

Kategorije

17.04.2007
Konstrukcija je gotova, provjereno je sve za betoniranje.možemo krenuti. Prilikom izvođenja radova na betonaži ploče 1 etaže moramo znati količinu betona koju ćemo naručiti ako je dobava bila dogovorena auto-mješalicom (mixerom). Danas se sve rjeđe na manjim objektima vrši ručno miješanje betona, a češće dovoženje gotovog betona auto miješalicama. Međutim, moramo biti oprezni kod proračuna količine betona jer, ako je betona premalo, uvijek se može dovesti još, međutim, ako je previše, onda je problem jer onda moramo betonirati jarke, puteve, izbaciti skupi beton negdje gdje nismo planirali... Najjednostavniji proračun betona je jednostavnom matematikom, Obično na gredice i punioce dolazi oko 8 cm betona, ako je dimenzija ploče 10 x 8 m onda je to 10 x 8 x 8 = 6,4 m3 mase. S obzirom da ploča nije ravna već ima razne kanale i rupe između cigli, taj iznos uvećamo za 20 %. dakle, 6,4 x 120 % iznosi 7,68 m3 ili zaokruženo 8 m3. U ovaj proračun uzeta je samo površina ploče ali ne i vertikalni stupovi i vijenac na ploči, pa treba dodati tu količinu. Moj savjet je...ako niste sigurni koliko vam treba materijala naručujte mixer po mixer. prosječni mixer ima zapreminu 4 - 5 m3, pa ćete lakše podnijeti malo više prijevoza nego da vam ostane cijeli mixer betona. zapamtite, beton nemožete sutra uporabiti..