Napravi Sam Logo

Još o štednji vode

Kategorije

02.07.2007
 

Voda se u kućanstvu može uštedjeti na mnogo načina, bez da se mora voditi računa o komforu ili kvaliteti potrošnje.

 

 

Prilikom tuširanja , nakon puštanja mlaza vode na tijelo, ta voda curi i dalje dok se sapunamo ili stavljamo šampon na glavu.

Ukoliko vodu zatvorimo dok nanosimo šampon ili sapun, uštedjeti ćemo bar 5 litara vode.

Ako se tuširamo 2 do 3 puta dnevno x 3 osobe u 5 litara x broj dana u godini.

 

Izračunajte, to otprilike iznosi za 4 članu obitelj oko 20.000 litara  vode.

Može se uštedjeti, zar ne?