Napravi Sam Logo

Kad peć "ne vuče"

Kategorije

27.01.2008
Najgora stvar koja vam se može dogoditi ukoliko hoćete na brzinu zapaliti peć na drva a ona dimi i dimi. Dimnjak nikako neće vući i dim se vraća u prostoriju.
 
 
Za dobar način grijanja sa pećima na drva i ugljen važni su slijedeći uvjeti:
 
- dobar dimnjak
 
- pravilno priključenje dimovodnih cijevi
 
-pravilan odabir peći
 
Najvažniji činilac dobrog grijanja je smještaj, odabir i način postavljanja dimnjaka. Dimnjak za trajno korištenje bez popravaka, održavanja i lakog čišćenja je tzv "SHIEDEL" dimnjak koji ima šamotne cijevi raznih profila, izolaciju tih cijevi i vanjske oplate, te oplatu sa kanalima za ventilaciju.
Takav dimnjak je trostruko skuplji od klasičnoga, ali ste njime zauvijek riješili probleme.
 
Prilikom zidanja takvog dimnjaka treba voditi računa da je on zidan na dobrom temelju zbog svoje dosta velike težine. Treba imati na umu da je na primjer 1 dužni metar dimnjaka sa cijevima promjera 200 mm težak i više od 100 kg.
 
Vrh dimnjaka sa kapom od betona treba biti viši od sljemena krova bar za 50 cm.
 
Za priključak peći na takav dimnjak potrebna je specijalna šamotna priključna cijev koju treba postaviti na visinu koja odgovara izlaznoj cijevi na peći.
 
Spoj iz peći i dimnjaka treba dobro zabrtviti mineralnom vunom ili azbestnim užetom koji treba čvrsto nagurati oko cijevi tako da nema ulaza zraka izvana.
 
Ukoliko na jednom dimnjaku imamo dva priključka iz dvije prostorije, uvijek ti priključci u dimnjaku nesmiju biti u istoj razini, razlika treba biti najmanje 30 cm.Kako sam na početku članka napisao, ukoliko se kod početka loženja dimi i dimnjak neće povući dim, razlog je kondenzirana vlaga unutar dimovodne cijevi.
Hladan zrak je težak i sjeda na dno dimnjaka. Takav zrak spriječava izlaz toplog dima i njegovo dizanje i izlaz iz dimnjaka van.
Prva pomoć je prisilno tjeranje dima iz dimnjaka na slijedeći način.
Odvajanje peći od dimnjaka i spaljivanje novinskog papira na ulazu u dimnjak. Papir će brzo izgorjeti i dimnjak će povući. Rješenje je kratkotrajno i nažalost privremeno
Za trajno rješenje pročitali ste opis na početku članka.