Napravi Sam Logo

Kako izbušiti rupe?

Kategorije

22.09.2008
Rupa u materijalu koji se buši, osnova je dobrog i čvrstog poja dvaju materijala koji se trebaju spojiti.
Ukoliko se buši rupa za umetanje vijaka, tipli, čavala, kuka ili drugog, mora biti pravilno izbušena, pod određenim kutem, te određene dubine.
 
Rupa mora uvijek biti malo dublja od dužine tiple, te promjera nešto većeg od promjera tiple kako bi ista mogla lako uć u rupu.
Tipla nesmije biti tanja mnogo od promjera rupe jer će se u protivnom okretati i neće se moći uvrnuti vijak.
 
Rupe se buše svrdlom sa vidija vrhom, ovisno o čvrstoći podloge.
Tako se za beton  upotrebljavaju vidija vrhove i bušilica sa udarnim mehanizmom.
 
Bušenje treba vršiti sa laganim pritiskom na podlogu, nikako svom snagom jer udarni mehanizam tada nema efekta.
Pritiskati toliko da udarni mehanizam bušilice vibrira slobodno i tako daje efekat čekića koji potiskuje vrh svrdla.
 
Bušenje rupa u zidu od šuplje opeke vrši se tako da se rupa planira u čvrstom dijelu opeke, ali ne u masi žbuke kojom su cigle međusobno spojene.
Ta se masa naziva "fuge", a rupe u fugama neće biti stabilne i čvrste.
Opet, ako rupu izbušimo u unutrašnjosti cigle u kojoj je šupljna, nećemo moći učvrstiti tiplu.
 
Dakle treba izabrati dio cigle koja je donekle puna, jer će tu izbušena rupa garantirati čvrstoću.
 
Ovdje ću objasnit bušenje rupa na najčešćim mjestima u domaćinstvu:
 
   -Rupe u keramičkim pločicama, potrebna je naročita pažnja, jer nepažljivim bušenje na početku, dolazi do puknuća pločice.
Zato je dobro na mjestu bušenja nalijepiti ljepljivu traku u 2 sloja, kako vrh borera ne bi bježao po pločici.
 
- Rupa u stropu za vješanje lustera.
Poseban slučaj jer je zahvat dosta zahtjevan.
Pošto su u stropu obično gredice i punioci, potrebnmo je pogoditi puni dio, a opet izbjeći armaturu.
Pritom treba uzeti u obzir težinu lustera, te vrstu tiple koja će se uvrnuti u površinu plafona.
 
Luster treba na kuku uvrnutu u umetak objesiti za kukicu koju luster ima, nikako na žice.
 
Prije spajanja žica, OBAVEZNO isključiti električni napon iz mreže.
 
  -Bušenje rupe za dimnjak, zahtijeva malov više alata i spretnosti, ali se uspješno može izvesti u "uradi sam" izvedbi.
 
 Mjesto za bušenje rupe treba biti u visini odvodne cijevi za peć, a na sredini dimnjaka.
 
Dimovodna cijev tijesno treba ulaziti u dimnjak bez otvora da ne ulazi zrak.