Napravi Sam Logo

Kako napraviti betonsko krovište?

Kategorije

28.10.2007
Da li se betonsko krovište isplativije, dali je trajnije ili možda skuplje?
Danas se prilikom gradnje ne samo u primorskim krajevima, nego i u kontinentalnom području, izvode krovovi od betonskih ploča umjesto drvenih krovišta.
 Po konstrukciji je betonsko krovište izdržljivije, trajnije i bolji je zvučni izolator od drvenog krova.
Ovo posljednje je posebno važno u slučaju kad je kuća u blizini prometnica, pogotovo autocesta, a još više ako je kuća niže razine od kolnika autoceste.
Isto tako kuće koje su u blizini aerodroma i poletno slijetnih staza za zrakoplove.
 
Takav krov nije bez pokrova, na njega ide pokrov od crijepa, kojim se odvode atmosferilije.
Postoje 2 načina stavljanja pokrova na kosi betonski krov.
Postavljanje dasaka, letvi i bitumenskih traka, te crijep vezan mortom direktno na betonsku oplatu.
Prednost ima i jedan i druga kombinacija.
Prednost pri polaganju na drvene nosače, je mogućnost izmjene polomljenog ili nevremenom oštećenog crijepa. Prednost pri polaganju crijepa direktno je što je takav crijep trajno učvršćen i ne podliježe oštećenju od vjetra i oluja.
Toplinsku izolaciju izvesti iznutra sa tvrdim stiroporom od 50 mm, sa parnom branom.
Nedostatak je što se taj crijep nakon dotrajalosti mora razbijati i nije više uporabljiv. Međutim, kvaliteta današnjeg crijepa je vrlo velika i takav crijep može izdržati od 50 do 80 godina.
Dakle, moja je preporuka:
- Kosi betonski krov izvesti sa dodatkom aditiva zbog vodonepropusnosti, izvesti betoniranje sa markom 450, te na krovište cementnim mortom položiti kvalitetan crijep.
Takovo krovište trajat će vam doživotno.