Napravi Sam Logo

Kako očitati brojila u domaćinstvu?

Kategorije

10.10.2007
Brojila u domaćinstvu uglavnom se odnose na brojila za potrošak plina, vode i električne energije. Kako ih očitati ako to trebamo napraviti sami?.
Danas se sve više vrši očitanje brojila u vlastitoj režiji pa ako netko nezna kako brojila izgledaju i što prrikazuju, evo savjet.
 
Brojila za električnu energiju mogu biti jednofazna ili trofazna. To međutim ne razlikuje način očitavanja, ali ako imamo dvotarifno brojilo, onda se očitanje vrši drugačije.
Dvotarifno brojilo je uređaj koji registrira potrošnju električne energije i to redovitu cijenu i povlaštenu cijenu. Povlaštena tarifa je ona koja je obično noću dok je struja jeftinija.
Uz dvotarifno brojilo obavezno se treba instalirati uklopni sat, koji u određeno vrijeme mijenja brojčanik te registrira potrošnju po povlaštenoj tarifi,
Takvo brojilo ima 2 brojčanika jedan iznad drugog.
 
Jedan brojčanik pokazuje potrošnju po redovnoj tarifi, a drugi po povlaštenoj.
Ukoliko imate uklopni sat kod očitanja brojila morate očitati obje tarife jer se prema njima obračunava potrošak struje.
Brojčanici imaju obično 5 mjesta za brojke i 6 koje je crvene boje.
Bijele cifre označavaju cijeli broj a zadnja crvena je decimalni broj.
Kod očitanja unesete samo cijeli broj sa brojčanika.
 
Plinska brojila imaju slične brojčanike, samo što osim decimalnih cijelih brojeva imaju i desetinke i stotinke koje označavaju protok plina kroz brojač.
 Očitavaju se takeđer samo cijeli brojevi.
Vodovodna brojila imaju također brojčanike ali još i i okretni kotačić.
 Taj kotačić služi da se kontrolira protok vode.
 
Ukoliko su zatvoreni svi potrošači u stanu, kotačić se nesmije vrtit.