Napravi Sam Logo

Kako početi sa instalacijama

Kategorije

20.04.2007
Što prethodi postavljanju cijevi za elektroinstalacije?
Prije postavaljanja cijevi treba na zidovima kredom trasirati put vodova, razvodnih kutija, prekidača i priključnica.
 
Instalacije su mreža vodova, cijevi  i žica kojima će se dovesti napon na trošila.
 
Na označena mjesta koja smo napravili kredom, vrši se iskop (štemanje) kanala za polaganje cijevi. Nekad se to radilo ručno, čekićem i dlijetom, danas postoje posebni strojevi kojima se to brže, lakše i točnije radi.
Kanali moraju biti otprilike 1 cm dublji od promjera cijevi, a širina kanala ovisi koliko cijevi se polaže u kanal i njihov promjer. Promjer cijevi za vodove je standardiziran i postoje cijevi promjera 10, 13, 15, 18, 20 25 i deblje.
Cijevi su izrađene od plastike i vrlo su savitljive kako bi lakše izveli krivine i kuteve. Za beton se postavljaju posebne cijevi (označene narančastom bojom) koje su vrlo čvrste i koje beton nemože spljoštiti.
 
Postoje pravila koje uvijek treba poštivati:
 
Cijevi i razvodne kutije se od plafona postavljaju na 20 cm a od poda se postavljaju priključnice na visini 60 cm.
Prekidači se u pravilu postavljaju uz dovratke na visini oko 150 cm. ali tu postoje izuzeci, pa visina i mjesto nije propisano, već se postavlja prema potrebama korisnika.
 
Posebno pravilo kod postavljanja cijevi:
 
NIKADA CIJEVI NE POSTAVLJATI DIJAGONALNO VEĆ UVIJEK VODORAVNO I OKOMITO.
 
Ako se ne držimo tih pravila, kod eventualnih naknadnih radova, teško će biti u zidu pronać put kuda ide cijev. Razvodne kutije postavljaju se u iskopane rupe u zidu i to tako da je vanjski rub kutije otprilike1,5 - 2,5 cm izvan zida kako bi poslije žbukanja taj nivo bio ravan.
 
Razvodne kutije su okrugle i to promjera 75 mm ili četvrtaste  100 x 100 mm.
Kutije imaju poklopce koji će zatvoriti kutije nakon završetka instalacija.
Najprije se postavljaju kutije na označena mjesta. Kutije se fiksiraju električarskim brzoveznim gipsom tzv Alabasterom. Način i pripremu gipsa pogledajte u kategoriji Trikovi i savjeti.
 
Kad smo postavili kutije počinjemo sa spajanjem kutija cijevima.
Najprije uguramo cijev u rupu na kutiji te je uvučemo u kanal. Na svakih 50 cm cijev fiksiramo gipsom, pazeći da je ne oštetimo, jer bi oštećena cijev bila prepreka kod uvlačenja žica.
Obično žice vučemo od Razvodne kutije prema pojedinačnim trošilima.