Napravi Sam Logo

Kako postaviti laminat

Kategorije

13.02.2014

Laminat se može postavljati na bilo koju postojeću podlogu kao što su: pločice, beton, glazura,
industrijski podovi, stari parket i slično, bitno je da je pod ravan i čvrst. Postoje dvije vrste laminata
ovisno o njihovom načinu postavljanja: laminati koji se lijepe i laminati koji se postavljaju klik
sistemom. Klik sistem je brži i jednostavniji (ne upotrebljava se ljepilo) te je stoga odmah upotrebljiv
nakon postavljanja.

Budući da se drvo “mijenja” ovisno o temperaturi i količini vlage u prostoriji, dobro ga je ostaviti dva do tri dana u prostoriji u kojoj ćemo ga postaviti. Podloga na koju postavljamo laminat mora biti čista, suha i ravna. Prije postavljanja laminata na pod se postavlja folija koja služi za umanjenje buke, najčešće debljine 2 milimetara. Osim folije možete naći i ploče koje su nešto deblje od folije i imaju mnogo bolje efekte što se tiče sprečavanja buke i ravnanja podloge, od folije. Na izolacijsku podlogu postavlja se laminat. Laminat se postavlja tako da duža stranica bude usmjerena prema izvoru svjetlosti. Na taj način svjetlost pada uzdužno na laminat i skrivaju se sitnije nesavršenosti spojeva ploča laminata. Kako je laminat sklon skupljanju i širenju prilikom promjene temperature, potrebno je ostaviti razmak (10 do 15 milimetara) između fiksnih dijelova prostorije (zid, cijevi, okvir vrata). Prvu ploču laminata postavite u lijevi kut prostorije, sljedeću ploču umetnite u prvu pod kutom i pritiskom prema dolje je spojite (pogledati upute proizvođača) i tako redom do kraja zida. Zadnju ploču prvog reda sigurno morate skratiti, a s ostatkom prvog reda započinjete sljedeći red. Sam postupak spajanja ploča laminata zavisi od proizvođača do proizvođača. Zbog toga je obavezno pročitati upute za postavljanje laminata koje je proizvođač priložio. Kada postavite laminat slijedi postavljanje podne kutne letvice ili popularno; lajsna. Podne kutne letvice imaju samo dekorativnu ulogu, a služe za prikrivanje razmaka između laminata i zida. Podne kutne letvice se spajaju na način koji je propisao proizvođač, jedino što je važno, da se podne kutne letvice uvijek pričvršćuju na zid, a nikada za sam laminat. Time se osigurava slobodno širenje i stezanje laminata ispod podne kutne letvice.
Prednosti laminata
Laminati imaju veliku otpornost na udarce, ogrebotine, habanje i otporni su na temperaturu žara cigareta. Jednostavno se postavljaju i ne trebaju se brusiti niti lakirati, a poslije postavljanja odmah se mogu koristiti. Postavljeni laminat lako se uklanja i može ga se postaviti na drugo mjesto. Može se postavljati na bilo koju suhu, ravnu i čvrstu podlogu, a zahvaljujući svojoj gustoći materijala pogodan je i za postavljanje na podno grijanje. Lako se održava i otporan je na sve kemikalije koje se nalaze u domaćinstvu. Ima veliki izbor dekora od drveta (bukva, trešnja, hrast…) do prirodnih kamena, pločica…
Nedostaci laminata
Jezgra laminata se sastoji od drvenih vlakana koja pri dodiru s većom količinom vlage “bubre“, pa se ploča laminata može deformirati. Neki proizvođači taj problem su riješili na način da ploču i rubove obogaćuju s impregnacijama, najčešće Parafin vosak, koji štiti laminat od prodora vode i vlage do jezgre ploče. Laminat se mora postavljati na ravnu površinu, a sve neravnine veće od 4 milimetara potrebno je ukloniti prije postavljanja laminata.