Napravi Sam Logo

Kako sam napravio tračnu pilu (bansek)

Kategorije

26.10.2013

Stolari, i ostali "drveni meštri" koriste više vrsta električnih strojeva i alata. Jedan od neophodnih strojeva za obradu drva svakako je tračna pila ili kako se to ne iskvarenom njemačkom jeziku nazivamo bansek.

Ovako izgleda tvornički model "banseka":

   

Tračna pila je u stvari pogonski kotač kojeg pogoni elektromotor. Preko trake pile koja je zavarena i kao takova služi kao obični "remen" koji pokreće drugi kotač.

Originalni tvornički takovi strojevi koštaju i par desetaka tisuća kuna. Amateru koji se bavi obradom drveta odlično će poslužiti i DIY (Do It Yourself) izvedba, ili što će reći "napravi sam"-

Osnova banseka je postolje odnosno stol koji ispod ima elektromotor sa osovinom onakvom kakve koriste kružne pile (cirkulari). na jednoj strani ta osovina je remenicom spojena sa elektromotorom, a na drugoj strani ima prihvat koji će učvrstiti kotač za transport trake pile. Kotači su za amatersku uporabu najbolje promjera do 45 cm. Ja sam u prvoj verziji kotače dao istokariti iz bukovog parenog drveta debljine 40 mm. na Obod kotača nalijepio sam običnu gumu od zračnice bicikla, kako traka pile nebi iskliznula.

Elektromotor treba imati barem 2 kW ako je jednofazni te brzinu vrtnje oko 2500 rpm (okretaja u minuti). Gornji kotač trteba imati mehanizam za napinjanje i elevaciju (nagib).

U protivnom bi traka ubrzo ispala. Taj kotač treba imati statičnu osovinu koja je sa kotačem  koji se na osovini okreće,uparena sa 2 kuglična ili valjkasta ležaja kako bi se izbjegle vibracije ili pomicanja po elevaciji.

Centriranje treba obaviti tako da se postigne idealna ravnoteža oba kotača. Stoga se traka pile treba napeti na 3/4 napetosti i najprije polako okretati kako bi vidjeli dali će se traka kretati jednolično i biti centrirano po sredini kotača. Važno je da stol na kojem se vrši rezanje bude točno pod kutem od 90% u odnosu na traku pile. zato treba predvidjeti da se ploča stola može nagnuti za par stupnjeva lijevo-desno. Time će se postići potpuno okomito rezanje materijala. Traka pile mora obavezno imati vodilice i to iznad stola i ispod stola. Vodilice služe da se traka kod rezanja kad se optereti nemože pomaknuti niti u jednom smjeru. To se postiže sistemom ležajeva po kojim klizi rub trake.

Ovo je moj primjerak:

Time je omogućeno da se materijal može rezati u krug, dakle u svim smjerovima. Način i materijal koje se samograditelj uporabiti najbolje da sam iznađe vrste i materijale.

Najvažnije je da se traka pile u radu OBAVEZNO MORA ZAŠTITITI KAKO PRILIKOM PUCANJA NEBI DOŠLO DO OZLJEDE.!

 

Opširnije o detaljima gradnje i više slika pogledajte 

 

OVDJE!